مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

                     

اخبار مهم روز
جزوه نکات درس داخلی جراحی پرستاری رسید - پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 00:00
قبولی های نخبگان - چهارشنبه, 20 مرداد 1395 00:00

فعالیت های پژوهشی نخبگان

مرکز نخبگان در دو سال اخیر با ایجاد تیم های دو نفره و چند نفره سعی نموده است در زمینه اهداف پژوهشی زیر گام بردارد:

1- تالیف کتب رفرنس رشته های علوم پزشکی

2- ترجمه کتب رفرنس معتبر علوم پزشکی

3- اجرای طرح های پژوهشی با همکاری دانشگاه های معتبر علوم پزشکی

4- نگارش مقالات علمی - پژوهشی فارسی و ISI

5- سخنرانی در کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی علوم پزشکی

6- کمک به تکمیل رزومه داوطلبین آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت

کلیه علاقه مندان به همکاری در حیطه های مرتبط می توانند پس از ثبت نام در مرکز نخبگان در فعالیتهای پژوهشی این مرکز مشارکت نمایند.