با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

 

  

اخبار مهم روز

فعالیت های پژوهشی نخبگان

مرکز نخبگان در دو سال اخیر با ایجاد تیم های دو نفره و چند نفره سعی نموده است در زمینه اهداف پژوهشی زیر گام بردارد:

1- تالیف کتب رفرنس رشته های علوم پزشکی

2- ترجمه کتب رفرنس معتبر علوم پزشکی

3- اجرای طرح های پژوهشی با همکاری دانشگاه های معتبر علوم پزشکی

4- نگارش مقالات علمی - پژوهشی فارسی و ISI

5- سخنرانی در کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی علوم پزشکی

6- کمک به تکمیل رزومه داوطلبین آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت

کلیه علاقه مندان به همکاری در حیطه های مرتبط می توانند پس از ثبت نام در مرکز نخبگان در فعالیتهای پژوهشی این مرکز مشارکت نمایند.