مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

 

 

 

کلید واژه: آزمون ارشد 96، آغاز ثبت نام آزمون ارشد، ارشد 96 وزارت بهداشت، سایت ثبت نام آزمون 96، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون ارشد، منابع گروه پزشکی

 

  • ثبت نام آزمون ارشد 96 وزارت بهداشت از روز یکشنبه اول اسفندماه 95 شروع شده و تا تاریخ 95/12/15 ادامه دارد.

            سایت ثبت نام آزمون

کلید واژه: تمدید آزمون دکترای 96، تاریخ آزمون دکترای 96، ثبت نام مجدد آزمون دکترای 96، منابع آزمون 96، دکترای وزارت بهداشت، دکترای گروه پزشکی، سایت سازمان سنجش علوم پزشکی

 

به آگاهی داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال 6931 میرساند:

  • داوطلبان میتوانند از ساعت 18:00 روز شنبه 95/12/21 تا ساعت 24:00 روز دوشنبه 95/12/23 برای ویرایش فرم ثبت نام  اقدام نمایند.
  • به منظور کمک به آن گروه از داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال 1396 که در بازهی تعیین شده موفق به اخذ گواهی زبان انگلیسی نشدند، مقرر شده است تا ...

     دانلود متن کامل خبر

کلید واژه: آزمون ارشد 96، آغاز ثبت نام آزمون ارشد، ارشد 96 وزارت بهداشت، سایت ثبت نام آزمون 96، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون ارشد، منابع گروه پزشکی

 

  • ثبت نام آزمون ارشد 96 وزارت بهداشت از روز یکشنبه اول اسفندماه 95 شروع شده و تا تاریخ 95/12/15 ادامه دارد.

            سایت ثبت نام آزمون

کلید واژه: تمدید آزمون دکترای 96، تاریخ آزمون دکترای 96، ثبت نام مجدد آزمون دکترای 96، منابع آزمون 96، دکترای وزارت بهداشت، دکترای گروه پزشکی، سایت سازمان سنجش علوم پزشکی

 

به آگاهی داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال 6931 میرساند:

  • داوطلبان میتوانند از ساعت 18:00 روز شنبه 95/12/21 تا ساعت 24:00 روز دوشنبه 95/12/23 برای ویرایش فرم ثبت نام  اقدام نمایند.
  • به منظور کمک به آن گروه از داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال 1396 که در بازهی تعیین شده موفق به اخذ گواهی زبان انگلیسی نشدند، مقرر شده است تا ...

     دانلود متن کامل خبر

کلیدواژه: نکات مهم تغذیه، نکات کلیدی، آزمون تغذیه، دکتری تغذیه، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون تغذیه، منابع درس تغذیه، ارشد و دکتری علوم تغذیه، nutrition

 

این جزوه چکیده ای فشرده از نکات مهم کتب مرجع درس تغذیه در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری و سایر آزمون هایی است که از کتاب های تغذیه کراوس و مادرن به عنوان رفرنس طرح سوال استفاده می نمایند. در این مجموعه تلاش شده است تا نه تنها کلیه نکات مهم و کلیدی جمع آوری و ارائه گردد، بلکه تمامی مطالب غیر کلیدی و توضیحات اضافی حذف شود تا یادگیری مطالب در مدت زمان کوتاه میسر باشد. اگرچه اهتمام مولفین این مجموعه(که از دانش آموختگان مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند) بر این بوده است که هیچ نکته مهمی از قلم نیفتد، با این حال بدیهی است که این جزوه جایگزین جزوه کامل تغذیه نخواهد بود و بیشتر به کسانی توصیه می شود که مدت زمان بسیار محدودی برای مطالعه و آماده سازی خود جهت شرکت در آزمون دارند.

مرکز تخصصی علوم پزشکی نخبگان

 

کلید واژه: اصلاحات دفترچه آزمون ارشد سال 96، اصلاحات دفترچه منابع آزمون سال 96، منابع ارشد گروه پزشکی، زمان ثبت نام آزمون وزارت بهداشت، ارشد وزارت بهداشت 96، دکترای وزارت بهداشت 96، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون علوم پزشکی، refrence، arshad، nokhbegaan، azmoon، date azmoon

 

کلید واژه: اصلاحات دفترچه آزمون ارشد سال 96، اصلاحات دفترچه منابع آزمون سال 96، منابع ارشد گروه پزشکی، زمان ثبت نام آزمون وزارت بهداشت، ارشد وزارت بهداشت 96، دکترای وزارت بهداشت 96، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون علوم پزشکی، refrence، arshad، nokhbegaan، azmoon، date azmoon

 

کلید واژه: دفترچه راهنمای آزمون ارشد سال 96، دفترچه منابع آزمون سال 96، منابع ارشد گروه پزشکی، زمان ثبت نام آزمون وزارت بهداشت، ارشد وزارت بهداشت 96، دکترای وزارت بهداشت 96، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون علوم پزشکی، refrence، arshad، nokhbegaan، azmoon، date azmoon