ترجمه کراوس 2017 رسید

کلید واژه:  جزوه کراوس 2016، تغذیه کراوس 2016، کراس 2016، جزوه تغذیه 2016، آزمون سال 96، ترجمه کراوس 2017، ویرایش کراوس، منابع آزمون 96

 

 •  بخش اول (از مجموع 4 بخش) ترجمه کراوس 2017 ویژه درس تغذیه رسید که شامل فصول زیر می باشد:
 • 1-     هضم و جذب، انتقال و دفع مواد مغذی
 • 2-     انرژی
 • 3-     التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن

  4-     آنالیز رژیم غذایی

  5-     ژنومیک تغذیه ای

  6-      آب و الکترولیت و تعادل اسید و باز

  7-     ارزیابی بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی

  8-     تداخل غذا و دارو

  9-     رفتاری-محیطی: فرد در جامعه

  10- بررسی اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه ای

  11- تحویل غذا و مواد مغذی: رهنمودهای رژیم غذایی، استانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگی

  با توجه به تغییرات زیادی که در کتاب کراوس 2017 ایجاد شده است به کلیه داوطلبین آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه و سایر آزمون هایی که از این کتاب استفاده می گردد توصیه می شود از آخرین ویرایش کتاب کراوس مطالعه نمایند. لازم به ذکر است 3 شماره باقیمانده جزوه تغذیه کراوس همگام با برنامه آزمون های موسسه نخبگان ارائه می گردد. لطفا جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید:

021-66902061-66902038