اخبار مهم روز

دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي 96

 

کلید واژه: آزمون ارشد، انتخاب رشته محل، دفترچه انتخاب رشه محل، آزمون ارشد، دانشگاههای آزمون ارشد

اطلاعیه 13 - دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 97-96 )