اخبار مهم روز

Suffix " title1"

An example module using the style-box title1 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit

بالاخره نتایج آزمون وزارت بهداشت اعلام شد

کلیدواژه ها: نتایج آژمون دکترای وزارت بهداشت 96، نتایج دکترای 96، نتایج وزارت بهداشت 86، نتایج رشته های علوم پزشکی، نتایج کارشناسی ارشد پزشکی، نتایج ارشد وزارت بهداشت 96

پس از چندین بار تاخیر در اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بالاخره نتایج اعلام شد. گفتنی است این اولین بار است که در سال های اخیر اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تا هفته آخر شهریور ما به درازا می کشد.

آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 14 آذر 1397 10:39

An example module using the border2 module class suffix.

Fames pede elit nibh at risus tempus. Nulla semper ac nec sit massa In Curabitur id risus sit. Non ante gravida eros quis justo sed nonummy Donec. Hendrerit velit