بالاخره نتایج آزمون وزارت بهداشت اعلام شد

سه شنبه, 14 شهریور 1396 00:00

کلیدواژه ها: نتایج آژمون دکترای وزارت بهداشت 96، نتایج دکترای 96، نتایج وزارت بهداشت 86، نتایج رشته های علوم پزشکی، نتایج کارشناسی ارشد پزشکی، نتایج ارشد وزارت بهداشت 96

پس از چندین بار تاخیر در اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بالاخره نتایج اعلام شد. گفتنی است این اولین بار است که در سال های اخیر اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تا هفته آخر شهریور ما به درازا می کشد.

آخرین بار تغییر یافته جمعه, 31 شهریور 1396 17:12