اخبار مهم روز

میانگین معدل مقطع کاردانی و کارشناسی در آزمون ارشد 97

شنبه, 03 شهریور 1397 00:00

کلید واژه: معدل کاردانی، معدل کارشناسی، میانگین معدل کاردانی و کارشناسی، آزمون ارشد 97، معدل کاردانی در آزمون ارشد، معدل کارشناسی در آزمون ارشد