مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد مدیریت، جزوات ارشد مدیریت، دانلود سوالات ارشد مدیریت، منابع آزمون ارشد پمدیریت خدمات بهداشتی، دانلود جزوه بهداشت، دانلود جزوه بهداشت ارشد مدیریت، دانلود جزوه مبانی مدیریت ارشد مدیریت، دانلود جزوه مدیریت بهداشت ارشد مدیریت، دانلود جزوه بمدیریت مالی ارشد مدیریت، دانلود رایگان جزوات ارشد مدیریت، آزمون کنکور ارشد مدیریت، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مشاوره ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

 

 کلیات بهداشت

1- درسنامه طب پیشگیری و پزشکی جلد دوم، ک. پارک. ترجمه: خسرو رفاهی شیر پاک- تهران– انتشارات ایلیا- چاپ اول 1382

2- اصول خدمات بهداشتی، فربد عبادی فردآذر و حسین شجاعی تهران- تهران انتشارات سماط چاپ چهارم 1385

3- اصول خدمات بهداشتی، فربد عبادی فردآذر و همکاران؛ چاپ اول: 1392

 

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

1- مبانی سازمان و مدیریت، علی رضائیان- تهران- انتشارات سمت

2- مبانی مدیریت رفتار سازمانی، علی رضائیان- تهران- انتشارات سمت- چاپ هفتم 1385

3- مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت- تهران- انتشارات سمت- چاپ دوازدهم 1386

4- سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، مهدی ایران نژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر- تهران- انتشارات موسسه علوم بانکداری- چاپ نهم 1385

 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

1- سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و2، ابراهیم صدقیانی- تهران- انتشارات جهان رایانه

2- مدیریت بهداشت و درمان، سعید آصف زاده و عزیز رضا پور- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حدیث امروز چاپ اول 1385

3- درباره مدیریت خدمات بهداشتی، مک ماهان، رزماری، ترجمه: علی کشتکاران و سید علیرضا آیت اللهی- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز- چاپ سوم 1385

4-  بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟ ترجمه دکتر محمد عرب و همکاران-انتشارات جهاد دانشگاهی

5- نظام بیمه سلامت، ترجمه دکتر محمد عرب و همکاران

 

مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت

1-مبانی اقتصاد بهداشت و درمان،  سعید آسف زاده-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین – چاپ اول 1382

2-اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه، سوفی ویتر و دیگران . ترجمه: ابوالقاسم پوررضا- تهران انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – چاپ اول 1383

3- اقتصاد سلامت( اصول و جریان منابع) ریموندپی نوو. ترجمه: علی جهانخانی و علی پارسائیان- تهران انتشارات سمت چاپ دوازدهم 1385

4- مدیریت مالی جلد 1 و 2، ترجمه دکتر محمد نکویی مقدم و همکاران- انتشارات وزارت بهداشت

5-اقتصاد مراقبت سلامت، تالیف دکتر فربد عبادی فردآذر

6- مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان، تالیف دکتر فربد عبادی فردآذر

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کلیک نمایید.

  

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان