اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1400-99

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد اپیدمیولوژی، ارشد اپیدمیولوژی، سوالات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اپیدمیولوژی، دانلود جزوه آمار زیستی، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی، آزمون ارشد اپیدمیولوژی، کنکور ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، منابع کارشناسی ارشد

 

مبانی اپیدمیولوژی

1-اصول اپیدمیولوژی مازنر- مترجم: دکتر ناصری و دکتر ملک افضلی، نشر دانشگاهی

2-درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، (جلد 4)، ترجمه دکتر شجاعی تهرانی

3-درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی ویراست 21 ترجمه دکتر کورش هلاکوئی نایینی-دکتر قباد مرادی و همکاران-انتشارات گپ-سال چاپ 1394

4- اپیدمیولوژی گوردیس، مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکوئی نائینی- ویرایش چهارم-انتشارات گپ- سال 1389

 5-اپیدمیولوژی گوردیس، ترجمه دکتر حسین صباغیان و دکتر کورش هلاکوئی-ویراست پنجم-انتشارات گپ-سال چاپ 1393

مقدمات آمار زیستی

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی، دکتر محمد و دکتر ملک افضلی

 

اصطلاحات پزشکی

1-فرهنگ جامع همه گیر شناسی(فرهنگ اپیدمیولوژی دکتر ناصری)، دکتر کیومرث ناصری- ویرایش اول- انتشارات گ-سال 1389

بهداشت عمومی

1-راهنمای واکسیناسیون(آخرین چاپ)، انتشارات وزارت بهداشت

2-کتاب جامعه بهداشت عمومی(آخرین چاپ)، انتشارات ارجمند

 

اپیدمیولوژی بیماریها

1-راهنمای کنترل بیماریهای واگیردار در انسان، ترجمه دکتر حسین صباغیان-ویرایش نوزدهم-انتشارات گپ-1389

2-مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران-جلد اول(بیماریهای واگیر دار) ، اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول، بیماریهای واگیر، انتشارات گپ-1392

 3-مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران- جلد دوم(بیماریهای غیر واگیر)، اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول، بیماریهای واگیر، انتشارات گپ-1393

 4-مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران- جلد سوم(سرطان ها)، اثر: شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری، جلد اول، بیماریهای واگیر، انتشارات گپ-1393

  

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت