ثبت نام آزمون از طریق کانال   

                

قبولی های نخبگان در ساعات اولیه اعلام نتایج آزمون دکتری در سال 96 ویژگی

دوشنبه, 20 شهریور 1396 00:00

برخی از افتخارآفرینان نخبگان در آزمون دکترای سال 96 به شرح زیر می باشند. در روزهای آتی اسامی تکمیلی اعلام می شود

شیوا نعمت گرگانی - دکترای علوم تغذیه- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - رتبه 7

راضیه خالویی فرد - دکترای علوم تغذیه- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غزاله حاجی لوئیان - دکترای علوم تغذیه- دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه 14

سحر جعفری - دکترای علوم تغذیه- دانشگاه علوم پزشکی ایران

احمد محمدی- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شهناز تقی زاده- دکترای سیاست گذاری غذا و تغذیه- رتبه 5

مرجان بداخانیان- دکترای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نیروانا وحدت- دکترای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 23 مهر 1396 18:26