اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد

 

 لطفا جهت مشاهده کلاس‌های حضوری،جزوات طلایی، آزمون‌های آزمایشی، مصاحبه با قبولی ها، دانلود نمونه سوالات و غیره رشته خود را انتخاب نمایید:

 

کارشناسی ارشد

مجموعه علوم تغذیه

مجموعه پرستاری

آموزش بهداشت

مجموعه مامایی

بهداشت و ایمنی مواد

روانشناسی بالینی

شیمی دارویی

تکنولوژی گردش خون

سلامت سالمندی

فیزیولوژی

علوم و صنایع غذایی

آناتومی 

نانوتکنولوژی

میکروبیولوژی موادغذایی

مدیریت خدمات بهداشتی

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)

علوم داروهای پرتوزا

اتاق عمل

سم شناسی

 اپیدمیولوژی

کنترل موادخوراکی

اقتصاد بهداشت

مجموعه زیست

کلید واژه: ارشد تغذیه، برنامه ارشد تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، منابع ارشد تغذیه، قبولی در ارشد تغذیه، برنامه ارشد تغذیه، ارشد تغذیه وزارت بهداشت، ارشد علوم تغذیه، جزوات ارشد علوم تغذیه،منابع ارشد، جزوات ارشد،منابع ارشد علوم پزشکی، ارشد پرستاری،ارشد آموزش بهداشت، ارشد بیوشیمی، ارشد مامایی