اخبار مهم روز

کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت 97

سه شنبه, 16 مرداد 1397 00:00

کلید واژه: کلید نهایی، آزمون دکتری، دکترای وزارت بهداشت، دکترای گروه پزشکی، آزمون تخصصی، آزمون وزارت بهداشت، اعلام کلید اولیه

 

آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 16 مرداد 1397 12:51