در خصوص رشته ھای امتحانی و زمان ثبت نام آزمون ارشد گروه پزشكي ١٣٩٨

چهارشنبه, 07 آذر 1397 00:00

کلید واژه: آزمون ارشد، منابع ارشد 98، رشته های امتحانی، حداقل 25 درصد درس زبان، تاریخ ثبت نام ارشد، تاریخ آزمون ارشد 98

 

آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 08 آذر 1397 09:26