افزایش حدنصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون رشته های علوم پزشکی

شنبه, 10 آذر 1397 00:00

کلید واژه: آزمون زبان، مدرک زبان آزمون دکتری، MHLE، MSRT، IELTS (Academic)، TOEFL (iBT)، TOLIMO، دکترای 98، دکترای 99، جزوه زبان، مشاوره، موسسه علوم پزشکی