اخبار مهم روز

کلاس مجازی زبان کارشناسی ارشد

سه شنبه, 26 شهریور 1398 00:00

 کلید واژه: کلاس زبان، درس زبان، آزمون ارشد، درصد مجاز درس زبان، لغت، ریدینگ، لغات پرتکرار، سوالات زبان، سوالات ارشد زبان، زبان علوم پزشکی، کلاس مجازی زبان

 

 

آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 27 شهریور 1398 12:15