اخبار مهم روز

در خصوص اعلام معدل و دریافت فرم مربوطه جهت ثبت نام در مهلت تمدید آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99

شنبه, 30 فروردين 1399 00:00

کلید واژه: دریافت فرم معدل، دریافت معدل برای آزمون، معدل در آزمون ارشد 99، ویرایش ثبت نام، زمان ویرایش ثبت نام، معدل آزمون ارشد 99