اخبار مهم روز

نکاتی در خصوص برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D ) 1400

شنبه, 05 تیر 1400 00:00

 طبق تصمیم شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شد آزمون رشتههای نوبت سوم یعنی صبح روز یکشنبه 6/4/1400 به شیوه الکترونیک در دانشگاههای محل حوزه آزمون برگزار شود. آزمون سایر نوبتها به شکل کاغذی برگزار خواهد شد.

رشته هایی که آزمون آنها بصورت الکترونیک خواهد بود عبارتند از: فیزیولوژی پزشکی، فیزیولوژی ورزشی، علوم بیومدیکال مقایسهای، علوم تغذیه، علوم تشریحی، نانوفناوری پزشکی، فارماکولوژی پزشکی، اخالق پزشکی، شنوایی شناسی، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، گفتاردرمانی و ارگونومی.

داوطلبانی که آزمون آنها بصورت الکترونیکی میباشد میتوانند در روز ...

 

مشاهده متن کامل اطلاعیه

 

 

 

آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 06 تیر 1400 10:22