اخبار مهم روز

نتایج مرحله اول آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 1400 اعلام شد!!!

پنج شنبه, 14 مرداد 1400 00:00

کلید واژه: نتیجه دکترای 1400، اعلام نتیجه دکتری 1400، نتیجه مرحله اول 1400، نتیجه آزمون کتبی 1400، نتیجه آزمون دکتری وزارت بهداشت، دکترای تخصصی 1400، مشاهده کارنامه، سایت آزمون دکتری 1400، کدملی، موسسه علمی پژوهشی گروه پزشکی، اعلام نتیجه آزمون دکتری 1400، نتیجه مرحله اول دکتری تغذیه 1400، نتیجه مرحله اول دکتری تخصصی