اخبار مهم روز

تاریخ آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

کلید واژه: آزمون ارشد 1401، تاریخ آزمون 1401، زمان برگزاری آزمون ارشد 1401

 

  • آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401 در 5 و 6 خردادماه 1401 برگزار خواهد شد

 

آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 28 مهر 1400 12:06