پکیج آموزشی دکترای سیاست گذاری غذا و تغذیه

کلید واژه: دکترای سیاست گذاری تغذیه، دکترای تغذیه و سیاست گذاری، آزمون دکترای سیاست گذاری تغذیه، آزمون دکترای تغذیه، پی اچ دی سیاست گذاری تغذیه، PhD سیاست گذاری تغذیه

با توجه به رایزنی های انجام گرفته در زمینه منابع آزمون دکترای تخصصی سیاست گذاری غذا و تغذیه پکیج آموزشی این رشته توسط گروه آموزشی نخبگان آماده ارائه به داوطلبین گرامی می باشد.در این پکیج برای دروس تغذیه، آمار و مدیریت استراتژیک منبع به صورت جزوه و برای دروس اقتصاد و جامعه شناسی منبع به صورت کتاب ارائه می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره  زیر تماس بگیرید:

 گروه آموزشی نخبگان

66902061/66902038

09372223756

 کلید واژه: سیاست گذاری تغذیه، دکتری سیاست گذاری تغذیه، آزمون سیاست گذاری تغذیه، جزوات دکتری سیاست گذاری تغذیه