برنامه آزمون های دوره جمع بندی کارشناسی ارشد ویژگی

کلیدواژه: آزمون ارشد، برنامه ریزی آزمون ارشد، آزمون های کارشناسی ارشد، آزمون ارشد علوم پزشکی، ارشد علوم پزشکی، ارشد تغذیه، ارشد پرستاری، ارشد مامایی، ارشد بهداشت

برنامه ریزی دوره جمع بندی ویژه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آغاز شد. داوطلبین گرامی می توانند برای دانلود برنامه آزمون اینجا کلیک نمایند. برخی از ویژگی های این آزمون ها به شرح زیر می باشد:

1. در برگیرنده کلیه مباحث آزمون ارشد

2. تخمین رتبه داوطلب در آزمون وزارت بهداشت

3. پاسخ نامه تشریحی

4. تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن درصدهای داوطلب برای قبولی در رشته مربوطه

و ...

جهت ثبت نام آزمون ها می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

0131-3238002 /  021-66902061

0141-3232543 

موسسه  نخبگان