مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

                     

اخبار مهم روز
جزوه نکات درس داخلی جراحی پرستاری رسید - پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 00:00
قبولی های نخبگان - چهارشنبه, 20 مرداد 1395 00:00

رشته های ارشد مجموعه علوم تغذیه

 

مجموعه ارشد علوم تغذیه با توجه به دفترچه 95-94 وزارت بهداشت شامل رشته های زیر می باشد.

 

کارشناسی ارشد علوم تغذیه
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران