اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد کنترل موادخوراکی95-94

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی، آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، دانلود جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود شیمی تجزیه ارشد کنترل مواد خوراکی،دانلود جزوه بیوشیمی، درس تغذیه ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه فیزیولوژی، دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، دانلود رایگان سوالات ارشد کنترل مواد غذایی،منابع ارشد کنترل مواد غذایی

 

شیمی تجزیه:

Analytical Chemistry, Seventh Edition, 2000, Section I:The Tools of Analytical Chemistry, Page:19-175

 Douglas A. Skoog and Donald M. West

 

شیمی آلی:

Organic Chemistry, Sixth Edition, 1992

Part one: section1, structure and properties, pages:1-38

(part three(Biomolecules, pages:1119-1250) including Section 33

(Lipids), 34(Carbohydrates I), 35(Carbohydrates II) and Section 36

(Proteins and Nucleic acids

Morrison and Boyd

 

سم شناسی:

فصل 2- اصول سم شناسی

فصل 3-ارزیابی خطر

فصل 22-سم شناسی شغلی

فصل 27-سم شناسی مواد خوراکی

قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

 

 

تغذیه:

KRAUSES FOOD & THE NUTRITION CARE PROCESS,

13th Edition2012, part 1:chapter 1-8, page:1-209

 

 

میکروبیولوژی مواد غذایی:

فصل1- تاریخچه میکروارگانیسمها در مواد غذایی

فصل 2- طیقه بندی، نقش و اهمیت میکروارگانیسم های مواد غذایی

فصل3-عوامل درونی و بیرونی مواد غذایی موثر بر رشد میکروبی

فصل 10-روشهای کشت، میکروسکوپی و نمونه گیری

فصل 13- محافظت مواد غذایی با استفاده از ترکیبات شیمیایی و کنترل زیستی

Jam M. Jay , Martin J.Loessner, David A. Golden

جلد اول، ویرایش هفتم، ترجمه دکتر علی مرتضوی و مهندس سید حمیدرضا ضیاء الخق

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

بیوشیمی:

principles of Biochemistry

text book of Biochemistry

lehninger

devlin

 

فیزیولوژی:

فیزیولوژی گایتون اخرین چاپ

 

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی  کلیک

نمایید.

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038    

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان

شماره جهت ارسال پیامک:

09372223756