اخبار مهم روز

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

فیزیولوژی

كارشناسي ارشد فيزيولوژي؛ فيزيولوژي (انساني، جانوري و دام)؛ زيست شناسي (گرايش جانوري و سلولي و مولكولي )؛
پرستاري (از جمله بيهوشي)؛ مامايي؛ دكتري حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دامپزشكي

فیزیولوژی(4)، بیوشیمی(2)، بیولوژی سلولی-مولکولی(2)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)