مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

برگزاری آزمون MHLE در سال 94

کلید واژه: آزمون MHLE، آزمون زبان، آزمون زبان وزارت بهداشت، جزوه زبان، مدرک زبان، آزمون MHLE وزارت بهداشت، تاریخ آزمون زبان

 

آزمون MHLE در سال 1394، در شش نوبت برگزار می گردد که ....

ادامه مطلب