اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402-1401

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه اصول نگهداری مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان، ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مشاوره آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

  میکروبیولوژی مواد غذایی

-1 ميكروبيولوژي مواد غذايي مدرن، جي، ترجمه علي مرتضوي و ضياء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي
مشهد
-2 ميكروبيولوژي موادغذايي، فريزر ترجمه علي مرتضوي و كاشاني نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد
-3 ميكروبيولوژي مواد غذايي ، ام .آر. ادامز و ام. موس . ترجمه سيدعلي مرتضوي و عليرضا صادقي . انتشارات دانشگاه
علوم پزشكي فردوسي مشهد
-4 ميكروبهاي بيماريزا در مواد غذايي و اپيدميولوژي مسموميت هاي غذايي. و دود رضوپلر. انتشارات دانشگاه تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003

 

شیمی مواد غذایی

1. شيمي مواد غذايي، دكتر فاطمي . شركت سهامي انتشار
2. مباني شيمي مواد غذايي, جواد كرامت ، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
3. مباني شيمي مواد غذايي، ترجمه بابك قنبرزاده-انتشارات آييژ
4. كنترل كيفي و آزمايشهاي شيميائي مواد غذائي، دكتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي، زيبا حسيني، انتشارات دانشگاه شيراز
6. Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press,
2009
7. Principles of Food Chemistry : deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee, C. .Springerpress,
2018

 

اصول نگهداری مواد غذایی

1 -اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي ،دكتر حسن فاطمي. شركت سهامي انتشار
2 -عوامل فساد و شرايط نگهداري مواد غذايي در سردخانه، دكتر ايماندل و دكتر صادق زاده انتشارات دانشگاه تهران.

 

کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1- سم شناسی مواد غذایی. دکتر چراغعلی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

2- اصول بهداشت مواد غذایی، دکتر رکنی، انتشارات دانشگاه تهران

3- شیر و فرآورده های آن دکتر کریم. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

4- اصول و روش‌های تولید سوسیس و کالباس، محمدی و حسینی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- Meat Processing Kerry and Ledward, CRC. 2000

6- Environmcntal Engineering and sanitation. Part: food protection. Salvato, J. Nemerow. N.L. and Agardy, F.J.2003

7- Essential of food safety and sanitation. Meswane, D.Rue, N.Linton, R. 2003

8- Food safety: Contaminants and Toxins Dmello J.P 2003

9- Safety in the agri-food chain. Luming P.A, devlieghere, F. and . R Wegningen Academic publishers 2006

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی کلیک نمایید.

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

کلید واژه: آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، جزوات ارشد آزمون بهداشت و ایمنی مواد غذایی، آزمون ارشد ایمنی مواد غذایی، جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، جزوه شیمی مواد غذایی، جزوه اصول نگهداری مواد غذایی، جزوه کلیات بهداشت و ایمنی، جزوات آزمون ارشد بهداشت مواد غذایی، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت مواد غذایی، منابع آزمون بهداشت مواد غذایی، مشاوره رایگان، جزوات برتر آزمون ارشد، آزمون های مرحله ای ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

49914 بازدید