مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

 

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 96-95

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه کنترل کیفی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه تکنولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان، ارشد علوم و صنایع غذایی، مشاوره آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی) 96-95

میکروبیولوژی مواد غذایی

Food Microbiology / Fraizer, W.C.& Westhoff, D.C. Mc Graw Hill .Pub . 4th ed. 1988

Modern Food Microbiology / Jay. J.M, Aspen Pub. 6th ed. 2000

 

شیمی مواد غذایی

Food Chemistry / de Men , J.M., Aspen Pub. 3rd ed. 1999

 

کنترل کیفی مواد غذایی

Quality Control for the Food Industry Vol. 1, 2 / Kramar, A& Twigg, B.A. AVI pub. 3 rd ed. 1984

HACCP: A Practical Approach / Mortimore, S.& Wallace, C., Aspen Pub. 2nd ed. 1998

 

تکنولوژی مواد غذایی

Baily, s Industrial Oil & Fat Product Vol.4 / Hui, Y.H., Wiley Pub. 5th ed.1996

Modern Dairy Technology Vol.1& 2 / Robinson, R.K., Aspen Pub. 2nd ed. 1994

Processed Meats / Pearson, A.M., Aspen Pub. 3rd ed. 1999

Chem. & Cereals & Cereal Products: Tech. / Dendy, D.A.V. Aspen Pub. 2001

Processing Fruits: Sci. & Tech. Vol.1&2. / Somogyi. L. Technomic Pub. 1996

Processing Vegetable: Sci. & Tech. / Smith, D.S. Technomic Pub. 1997

Sugar Tech. Beet & Cane Manufacture / Van Der Poel, P.W. BSDF, Pub1998

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد ارشد علوم و صنایع غذایی کلیک کنید

  

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان