مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

           

نمونه جزوات دکترای علوم و صنابع غذایی

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

میکروبیولوژی مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
کنترل کیفی مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی

 

پکیج آموزشی دکترای علوم و صنایع غذایی شامل جزوات دروس میکروبیولوژی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی می باشد.