اخبار مهم روز

نمونه جزوات دکترای آناتومی

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

تشریح(آناتومی)
سلولی ملکولی
استعداد تحصیلی

 

پکیج آموزشی دکترای علوم تشریحی شامل جزوات تمام دروس برای آزمون می باشد