مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

                     

اخبار مهم روز

نمونه جزوات دکترای آناتومی

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

تشریح(کالبدشناسی)
بافت
سلولی ملکولی
جنین
تکنیک های میکرو آناتومی

 

پکیج آموزشی دکترای علوم تشریح بجز درس تکنیک های میکروآناتومی شامل جزوات دروس: تشریح، بافت شناسی، جنین شناسی و بیولوژی سلولی مولکولی می باشد