مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

نمونه جزوات دکترای مدیریت خدمات بهداشتی

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

سازمان و مدیریت بهداشت
 اقتصاد بهداشت
روش تحقیق
استعداد تحصیلی

 

پکیج آموزشی دکترای مدیریت شامل جزوات تمام دروس می باشد.