اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
تغذیه بالینی کارشناسی در رشته علوم تغذیه
تغذیه(4)، بیوشیمی(2)، فیزیولوژی(2)، زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد تغذیه بالینی

کلیک کنید

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد تغذیه بالینی، دانلود جزوات ارشد تغذیه بالینی، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه بالینی، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه بالینی، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد تغذیه بالینی، آزمون کنکور ارشد تغذیه بالینی، آزمون های مرحله ای ارشد تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت