اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1401-1400

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه جامعه شناسی، دانلود جزوه روان شناسی، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد، منابع کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

- ميرزا بيگی، علی؛ برنامهريزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربيت نيروی انسانی؛ تهران: نشر يسطرون، آخرين
ويراست.
- زنوزی، هاشم. تکنولوژی آموزشی. تهران: دانشگاه تهران. آخرين ويراست.
- اميرتيموری، محمد حسن. رسانه های ياددهی- يادگيری. ويرايش دوم. تهران: نشر ساوالان. آخرين ويراست.
- شعبانی، حسن. مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول: روش ها و فنون تدريس. تهران: سمت. آخرين ويراست.
- فراهنگی، علی اکبر. ارتباطات انسانی، جلد اول. مبانی. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. آخرين ويراست.

 

بهداشت عمومي

-حاتمی، حسین و دیگران. کتاب جامع بهداشت عمومی. جلد اول: فصلهای 2، 3، 4. فصل 5(گفتارهای 1 و 2). جلد دوم: فصلهای 7، 8 و 9. جلد سوم: فصلهای 10، 11، 12

-پارک و پارک. درسنامه طب و پزشکی اجتماعی. ترجمه خسرو رفایی شیرپاک. آخرین ویراست. جلد اول: فصلهای اول تا چهارم. / جلد دوم. تمام فصول. جلد سوم: فصلهای دوم تا هفتم. / جلد سوم: فصلهای دوم تا هفتم. / جلد چهارم: فصل اول(بیماری های سرخک، سرخجه، آنفلوانزا، سل، انواع هپاتیت، بیماریهای اسهالی حاد، حصبه، مسمومیت غذایی، مالاریا، بروسلوز، لیشمانیازیس، ایدز). فصل دوم به طور کامل

 

جامعه شناسي

-رفیع پور، فرامرز. آناتومی جامعه، مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی. شرکت سهامی انتشار. آخرین ویراست.

-آزاد ارمکی، تقی. نظریه های جامعه شناسی، تهران: سروش. آخرین ویراست.

 

روانشناسي

-اتکینسون، ریتاال و دیگران. متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدتقی براهنی و دیگران. انتشارات رشد. آخرین ویراست.

- سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی نوین، تهران، انتشارات دوران، آخرین ویراست. فصول 1 تا 14.

 

  

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت