اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 98-97

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه جامعه شناسی، دانلود جزوه روان شناسی، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد، منابع کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

-میرزا بیگی، علی. برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران: نشر یسطرون، آخرین ویراست.

-زنوزی، هاشم. تکنولوژی آموزشی. تهران: دانشگاه تهران. آخرین ویراست.

-امیر تیموری، محمدحسن. رسانه های یاددهی-یادگیری. ویرایش دوم. تهران: نشر ساوالان. آخرین ویراست.

-شعبانی، حسن. مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول: روش ها و فنون تدریس. تهران: سمت. آخرین ویراست.

-فراهنگی، علی اکبر. ارتباطات انسانی، جلد اول. مبانی. موسسه خدمات فرهنگی رسا. آخرین ویراست.

 

بهداشت عمومي

-حاتمی، حسین و دیگران. کتاب جامع بهداشت عمومی. جلد اول: فصلهای 2، 3، 4. فصل 5(گفتارهای 1 و 2). جلد دوم: فصلهای 7، 8 و 9. جلد سوم: فصلهای 10، 11، 12

-پارک و پارک. درسنامه طب و پزشکی اجتماعی. ترجمه خسرو رفایی شیرپاک. آخرین ویراست. جلد اول: فصلهای اول تا چهارم. / جلد دوم. تمام فصول. جلد سوم: فصلهای دوم تا هفتم. / جلد سوم: فصلهای دوم تا هفتم. / جلد چهارم: فصل اول(بیماری های سرخک، سرخجه، آنفلوانزا، سل، انواع هپاتیت، بیماریهای اسهالی حاد، حصبه، مسمومیت غذایی، مالاریا، بروسلوز، لیشمانیازیس، ایدز). فصل دوم به طور کامل

 

جامعه شناسي

-رفیع پور، فرامرز. آناتومی جامعه، مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی. شرکت سهامی انتشار. آخرین ویراست.

-آزاد ارمکی، تقی. نظریه های جامعه شناسی، تهران: سروش. آخرین ویراست.

 

روانشناسي

-اتکینسون، ریتاال و دیگران. متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدتقی براهنی و دیگران. انتشارات رشد. آخرین ویراست.

- سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی نوین، تهران، انتشارات دوران، آخرین ویراست. فصول 1 تا 14.

 

  

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت