اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 97-96

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اقتصادبهداشت، جزوات ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوات ارشد، دانلود جزوه اقتصا خرد، دانلود جزوه اقتصاد کلان، دانلود جزوه آمار، دانلود جزوه آمار حیاتی، منابع آزمون ارشد اقتصاد بهد اشت، سوالات ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، آزمون ارشد پزشکی، جزوات آزمون ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کنکور ارشد

 

اقتصاد خرد

نظریه اقتصاد خرد / چارلز فرگوسن جلد اول چاپ پنجم و جلد دوم آخرین چاپ

 

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان / روجر درنبوش و استانلی فیشر، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان انتشارات سروش، چاپ سوم، تهران، آخرین چاپ

 

اقتصاد سلامت

1-مبانی اقتصاد بهداشت و درمان / سعید آسف زاده-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین – چاپ اول 1382

2-اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه / سوفی ویتر و دیگران . ترجمه: ابوالقاسم پور رضا-تهران انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – چاپ اول 1383

3- اقتصاد سلامت( اصول و جریان منابع) / ترجمه دکتر محمود نکویی مقدم و همکاران؛ انتشارات وزارت بهداشت

4-اقتصاد مراقبت سلامت / تالیف دکتر فربد عبادی فردآذر

 

آمار و آمار حیاتی

اصول و روشهای آمار زیستی / دانیل(Daniel w) مترجم: محمد تقی آیت اللهی ناشر امیرکبیر تهران

روشهای آماری و شاخص های بهداشتی / دکتر کاظم محمد و همکاران

 

ریاضی

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن / محمد حسین پور کاظمی – نشر نی- جلد اول، چاپ دهم – جلد دوم، چاپ پنجم

 

سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی

1- سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و 2 /  ابراهیم صدقیانی؛ تهران؛ انتشارات جهان رایانه؛ آخرین چاپ

2- مدیریت بهداشت و درمان / سعید آسف زاده و عزیز رضاپور؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حدیث امروز چاپ اول 1385

3- درباره مدیریت خدمات بهداشتی / مک ماهان، رزماری، ترجمه: علی کشتکاران و سیدعلیرضا آیت اللهی – انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز- چاپ سوم 1385

4- بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟ / ترجمه دکتر محمد عرب و همکاران-انتشارات جهاد دانشگاهی

  

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت