اخبار مهم روز

دفترچه آزمون ارشد وزارت بهداشت

آزمون کارشناسی ارشد 1401-1400

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 1400

دفترچه منایع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401-1400

 

 


 

آزمون کارشناسی ارشد 400-99

دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل آزمون ارشد رشته های گروه پزشکی 99

 جدول اوليه دانشگاههای پذیرنده دانشجو درآزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 99- ویرایش 98/12/12

ضریب زبان انگلیسی رشته های گروه پزشکی آزمون ارشد 400-99 

دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 400-99

 


 

آزمون کارشناسی ارشد 99-98

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل آزمون ارشد گروه پزشكي 98

دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون گروه پزشکی 98(به روز رسانی 98/12/4)

دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99-98

 

 


 

 

آزمون کارشناسی ارشد 98-97 

 

دانلود دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي ( سال تحصيلي 98-97 )

دانلود دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98-97

دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98-97

 

 


 

آزمون کارشناسی ارشد 97-96

 

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97-96 
 
دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97-96

 


 

 آزمون کارشناسی ارشد 96-95

 

    - دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 96-95

   - دفترچه منابع آزمون رشته های ارشد وزارت بهداشت 96-95 (بجز رشته های داروسازی)

  - دفترچه منابع 5 رشته امتحانی داروسازی آزمون ارشد وزارت بهداشت 96-95

 


 

 آزمون کارشناسی ارشد 95-94

 

جهت دانلود رایگان دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95-94 کلیک کنید

  -  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد

94-95 وزارت بهداشت

  - دانلود دفترچه اعلام تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی 95-94

 


 

 آزمون کارشناسی ارشد 94-93

 

 

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون ارشد وزارت بهداشت 94-93

     -  ظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد وزارت

        بهداشت در سال 93

 

کلیدواژه: دفترچه کارشناسی ارشد، دفترچه ارشد وزارت بهداشت، دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دفترچه وزارت بهداشت، دانلود دفترچه ارشد وزارت بهداشت، دانلود رایگان دفترچه ارشد، دانلود رایگان ارشد وزارت بهداشت،دانلود رایگان دفترچه، دانلود رایگان دفترچه ارشد،دانلود رایگان، دفرچه آزمون ارشد، دفترچه آزمون دکترای تخصصی، دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی، منابع آزمون کاردانی به کارشناسی، منابع آزمون ارشد، منابع آزمون، منابع ارشد علوم پزشکی، دانلود جزوات ارشد، دانلود جزوات کارشناسی

59304 بازدید