اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
تکنولوژی گردش خون

كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل
(در رشته تكنولوژی گردش خون، داشتن حداقل 2 سال سابقه با
مدرک كارشناسی در عرصه های بالينی الزامی میباشد).

پرستاری و بیماریهای داخلی و جراحی(4)؛ بیوشیمی(1)؛ فیزیک عموی(1)؛ فیزیولوژی(1)؛ فارماکولوژی(1)؛ زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد تکنولوژی گردش خون کلیک نمایید