اخبار مهم روز

منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت (26)

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه کنترل کیفی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه تکنولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان، ارشد علوم و صنایع غذایی، مشاوره آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 1402-1401

 

میکروبیولوژی مواد غذایی

-1 ميكروبيولوژي مواد غذايي مدرن، جي، ترجمه علي مرتضوي و ضياء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشكي
فردوسي مشهد
-2 ميكروبيولوژي موادغذايي، فريزر ترجمه علي مرتضوي و كاشاني نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي
مشهد
-3 ميكروبيولوژي مواد غذايي ، ام .آر. ادامز و ام. موس . ترجمه سيدعلي مرتضوي و عليرضا صادقي . انتشارات
دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد
-4 ميكروبهاي بيماريزا در مواد غذايي و اپيدميولوژي مسموميت هاي غذايي. و دود رضوپلر. انتشارات دانشگاه
تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.
7-ctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003

 

شیمی مواد غذایی

1. شيمي مواد غذايي، دكتر فاطمي . شركت سهامي انتشار
2. مباني شيمي مواد غذايي, جواد كرامت، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
3. مباني شيمي مواد غذايي، ترجمه بابك قنبرزاده-انتشارات آييژ
4. كنترل كيفي و آزمايشهاي شيميائي مواد غذائي، دكتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي، زيبا حسيني، انتشارات دانشگاه شيراز
6. Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin
press, 2009.
7. Principles of Food Chemistry : deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee,
C.. Springer- press, 2018

 

کنترل کیفی مواد غذایی

کنترل کیفی:

1 -كنترل كيفيت آماري، دكتر كاظم مقتدريان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
2 -كنترل كيفيت آماري در صنايع غذايي ، عشرت آبادي- كاكائي، نشر مرز دانش
3 -مباني كنترل كيفيت در صنايع غذايي، رسول پايان، نشر آييژ

تكنولوژي روغن:

تکنولوژی روغن / فرآوری روغن های خوراکی، مهدی کدیور - امیز حسین گلی

تکنولوژی قند:

1. اصول صنايع توليد شكر، غلامرضا مصباحي ، نشر علم كشاورزي ايران
2. تكنولوژي چغندر قند، ترجمه: مسعود فلاحي، رضا شيخ الاسلامي، محمدباقر باقرزاده

تکنولوژی لبنیات:

1. شير و فرآورده هاي آن دكتر كريم. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
2. صنعت شير جلد اول و دوم- مهندس فرهنودي، ناشر شركت جهاد تحقيقات و آموزش

تکنولوژی غلات:

1 -مقدمه اي بر تكنولوژي فراورده هاي غلات، رسول پايان، نشر آييژ
2 -تكنولوژي غلات, هادي پيغمبردوست، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبريز
3 -مباني فناوري غلات، ناصر رجب زاده، انتشارات دانشگاه تهران

تکنولوژی گوشت:

1. علوم و صنايع گوشت، دكتر ركني- انتشارات دانشگاه تهران
2. اصول و روش هاي توليد سوسيس و كالباس محمدي، حسيني انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي 1394

تکنولوژی کنسرو:

1- صنايع كنسروسازي اصول و كاربردها، ج حصاري
2-اصول كنسروسازي، مهندس پايان
3- اصول صنايع كنسروسازي، غلامرضا مصباحي

 

 

 

 

 

باکتری شناسی

1. Jawetz & et al. Microbiology 
2. Finegulld (Baily & scoit). Diagnostic Microbiology
3. Murray. Microbiology

 

قارچ شناسی

1. دكتر فريده زيني، دكتر امير سيد علي مهبد، دكتر امامي. قارچ شناس پزشكي جامع، انتشارات دانشگاه
تهران، 1392
2. Diagnosis and Treatment of Fungal Infections, Hospenthal, Duane R., Rinaldi,
Michael G. (2015)

 

ویروس شناسی

1. E.Jawetz .Medical Microbiology 
2. Zinsser. Medical Microbiology
3. Murray. Microbiology

 

ایمنی شناسی

ايمنولوژي ايوان رويت
ايمنولوژي دكتر محمد وجگاني

 

انگل شناسی

4. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology
كه توسط اساتيد معتبر انگل شناسي ترجمه شده است.
1. تك ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان؛ دكتر مصطفي رضائيان، دكتر مهدي قرباني،
دكتر حسين كشاورز، دكتر مهدي محبعلي؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران و انتشارات ايده نوين؛
ويرايش دوم؛ 1394
2. بيماريهاي انگلي در ايران تاليف دكتر اسماعيل صائبي؛ آخرين ويرايش
ليست منابع براي مطالعه بيشتر:
1. كرم شناسي پزشكي تاليف دكتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
2. انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دكتر ابوالحسن نديم؛ دكتر عزت الدين جواديان؛ دكتر مهدي محبعلي
و دكتر علي ضامن مومني . انتشارات نشر دانشگاهي؛ آخرين ويرايش

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

 

ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
ارشد میکروب شناسی دانشگاه ازاد
ارشد میکروب شناسی دامپزشکی
منابع ارشد میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
منابع ارشد میکروب شناسی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی
سوالات ارشد میکروب شناسی
منابع ارشد میکروب شناسی وزارت علوم
منابع ارشد میکروب شناسی وزارت بهداشت
ارشد میکروب شناسی پزشکی
ارشد میکروب شناسی
سوالات ارشد ویروس شناسی 95
دانلود سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی 94

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد میکروبشناسی

کلیک نمایید.

  

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد مدیریت، جزوات ارشد مدیریت، دانلود سوالات ارشد مدیریت، منابع آزمون ارشد پمدیریت خدمات بهداشتی، دانلود جزوه بهداشت، دانلود جزوه بهداشت ارشد مدیریت، دانلود جزوه مبانی مدیریت ارشد مدیریت، دانلود جزوه مدیریت بهداشت ارشد مدیریت، دانلود جزوه بمدیریت مالی ارشد مدیریت، دانلود رایگان جزوات ارشد مدیریت، آزمون کنکور ارشد مدیریت، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مشاوره ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

 

 کلیات بهداشت

اصول خدمات بهداشتی، فربد عبادی آذر- حسین شجاعی زاده- مرتضی منصوریان عزیز رضاپور، تهران-عبادی فر، 1393

کتاب جامع بهداشت عمومی، حسین حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند، قسمت های زیر:

جلد اول، فصول دوم و سوم(تمامی گفتارها)، گفتارهای هفتم و هشتم از فصل چهارم و قسمت پیوست 1(پزشک خانواده)

جلد دوم، فصل هفتم(تمامی گفتارها)، گفتار اول تا سوم فصل هشتم و گفتار ششم فصل نهم

جلد سوم، گفتارهای اول، چهاردهم و وبیست یکم از فصل 11، فصل 13(تمامی گفتارها) و فصل 14 گفتارهای اول و نهم و گفتارهای دوازدهم و چهاردهم

 

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

رفتار سازمانی:

مدیریت رفتار سازمانی(سطح فردی و گروهی)، محمد مقیمی، مجید رمضان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1392

مدیریت رفتار سازمانی(سطح سازمانی)، محمد مقیمی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1392

 

مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت، 1390

 

مدیریت خدمات:

مدیریت خدمات دوجلدی، جیمز فیتز سیمونز و مونا جی فیتز سیمونز، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 1387 ، فصل چهارم(استراتژی خدمات) و فصل نهم(خدمات اینترنتی)

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، کریستوفر لاولاک، لارن رایت، ترجمه بهمن فروزنده، نشرآموخته، 1386

 

اصول و تئوری های سازمان و مدیریت:

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت، 1392

مبانی مدیریت، رابینز، سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 1386

مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت، بیفرت بی لانگست، محمدامین بهرامی، محدرضا امیراسماعیلی، محمد رنجبر عزت آبادی، انتشارات کیاجور، 1392

 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

مدیریت خدمات بهداشتی:

مدیریت خدمات سلامت- مفاهیم و عمل(ویرایش دوم)، مری جی هاریس و همکاران، عزیز رضاپور-فربد عبادی آذر- سعید باقری فرادنبه-نگار یوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر، 1393

فصل 14(مدیریت تنظیم قراردادهای سازمانی)، فصل 15(بهبود عملکرد سازمانی در مراقبت سلامت) و فصل 17(از مدیریت ریسک تا حاکمیت بالینی).

برون سپاری خدمات سلامت، محمدرضا ملکی- سوگند تورانی-علی رفایی نجار-سارا قدوسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیریت بهداشت و درمان، سعید آصف زاده، فصول 5، 6، 10، 16، 17، 18 و 20

 

بیمه سلامت:

نظام های بیمه سلامت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهی، 1389

 

نظام سلامت:

اصلاحات نظام سلامت، راهنمای عدالت و کارایی، علیرضا احمدوند و همکاران، نشر ابن سینای بزرگ

گزارش جهانی سلامت 2010، سیدمرتضی ادیانی و همکاران، نشر جهاد دانشگاهی، 1393

گزارش جهانی سلامت، علیرضا احمدوند و همکاران، نشر این سینای بزرگ، 1382

اصول بازاریابی در بخش سلامت، اریک، ان برکوویتز، ترجمه م. عرب، تهران نشر جهاد دانشگاهی، 1392

 

برنامه ریزی بهداشت و درمان:

برنامه ریزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزیز رضاپور، قزوین، نشر حدیث امروز، 1386

 

مدیریت بیمارستان:

بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، ندان گریفین، ترجمه م. عرب نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1391

ممیزی بالینی، جعفر صادق تبریزی و همکاران فصل دوم و سوم

مشارکت بیمار و جامعه، جعفر صادق تبریزی و همکاران، فصول اول، سوم، پنجم، ششم و هشتم

آشنایی با بیمارستان، سعید کریمی و همکاران، نشر لیتو گرافی پاییزان

 

مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت

مدیریت مالی:

مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان، فربد عبادی فرد آذر، عزیز رضاپور، تهران، عبادی فر، 1391

بودجه ریزی کاربردی، علیرضا فرزیب

بودجه ریزی عملیاتی، عادل آذر، انتشارات سمت

 

مبانی و اصول اقتصاد سلامت:

اقتصاد سلامت، محسن مهرآرا، نشر دانشگاه تهران، 1387

اقتصاد مراقبت سلامت، فربد عبادی آذر عزیز رضا پور، تهران، عبادی فر، 1390

 

  

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی کلیک نمایید.

 

  دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038-09372223756    

013/42342543   لاهیجان

 

 

 

 کلید واژه:منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه جامع شناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت محیط ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه مبانی تغذیه ارشد سلامت سالمندی، مشاوره آزمون ارشد سلامت سالمندی

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی 1402-1401

 

فیزیولوژی سالمندی

 فیزیولوژی پزشکی – گایتون

 

  روانشناسی و بهداشت روانی

 1- حافظه و شناخت در سالمندی- نوشته دکتر اکبری کامرانی- انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی

 2- رشد از تولد تا مرگ- نوشته دکتر مهشید فروغان- انتشارات رشد

 3-دکتر عبدالله معتمدی، انتشارات سمت، 1396، فصل 7، 8، 9

 

  جامعه شناسی پزشکی

 1- آناتومی جامعه: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی؛ فرامرز

رفيع پور؛شرکت سهامی انتشار؛ آخرين چاپ

2- جامعه شناسی پزشکی؛ ديويد آرمسترانگ/ دکتر توکل؛ انتشارات
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

  روش تحقیق و آمار حیاتی

 

1- روشهای آماری و شاخص های بهداشتی؛ دكتر كاظم محمد و
همكاران
2- روش شناسی پژوهشهای کاربردی در علوم پزشکی، دکتر ملک افضلی
و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرين چاپ

  

بهداشت عمومی

 کتاب جامع بهداشت عمومی(آخرین چاپ)؛ انتشارات ارجمند

  

مبانی تغذیه

 

krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan Sylvia Escott – stump ,
Junicel-Raymond 13th -2012

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد سلامت سالمندی

کلیک نمایید.

  

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

 

 کلید واژه: منابع آزمون ارشد شیمی دارویی، جزوات ارشد شیمی دارویی، مشاوره ارشد شیمی دارویی، کنکور ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه شیمی آلی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه شیمی تجزیه ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه زیست شناسی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوه زبان ارشد شیمی دارویی، دانلود رایگان جزوات ارشد شیمی دارویی، کنکور کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 

شیمی آلی

شیمی آلی / کتاب مک موری(آخرین چاپ)

موریسن بوید

 

شیمی تجزیه

مبانی شیمی تجزیه / اسکوگ، وست(آخرین چاپ)

 

زیست شناسی

مبانی زیست شناسی(زیست شناسی سلول - رده بندی جانوری) /  ابوالقاسم امین(1391)–  چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر

زیست شناسی عمومی / هیئت مولفان – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آخرین چاپ

 

بیوشیمی عمومی 

 Principles of Biochemistry /  Lehninger

Text book of Biochemistry / Devlin

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد شیمی دارویی

کلیک نمایید.

  

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه اصول نگهداری مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان، ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مشاوره آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

  میکروبیولوژی مواد غذایی

-1 ميكروبيولوژي مواد غذايي مدرن، جي، ترجمه علي مرتضوي و ضياء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي
مشهد
-2 ميكروبيولوژي موادغذايي، فريزر ترجمه علي مرتضوي و كاشاني نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد
-3 ميكروبيولوژي مواد غذايي ، ام .آر. ادامز و ام. موس . ترجمه سيدعلي مرتضوي و عليرضا صادقي . انتشارات دانشگاه
علوم پزشكي فردوسي مشهد
-4 ميكروبهاي بيماريزا در مواد غذايي و اپيدميولوژي مسموميت هاي غذايي. و دود رضوپلر. انتشارات دانشگاه تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003

 

شیمی مواد غذایی

1. شيمي مواد غذايي، دكتر فاطمي . شركت سهامي انتشار
2. مباني شيمي مواد غذايي, جواد كرامت ، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
3. مباني شيمي مواد غذايي، ترجمه بابك قنبرزاده-انتشارات آييژ
4. كنترل كيفي و آزمايشهاي شيميائي مواد غذائي، دكتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي، زيبا حسيني، انتشارات دانشگاه شيراز
6. Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press,
2009
7. Principles of Food Chemistry : deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee, C. .Springerpress,
2018

 

اصول نگهداری مواد غذایی

1 -اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي ،دكتر حسن فاطمي. شركت سهامي انتشار
2 -عوامل فساد و شرايط نگهداري مواد غذايي در سردخانه، دكتر ايماندل و دكتر صادق زاده انتشارات دانشگاه تهران.

 

کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1- سم شناسی مواد غذایی. دکتر چراغعلی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

2- اصول بهداشت مواد غذایی، دکتر رکنی، انتشارات دانشگاه تهران

3- شیر و فرآورده های آن دکتر کریم. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

4- اصول و روش‌های تولید سوسیس و کالباس، محمدی و حسینی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- Meat Processing Kerry and Ledward, CRC. 2000

6- Environmcntal Engineering and sanitation. Part: food protection. Salvato, J. Nemerow. N.L. and Agardy, F.J.2003

7- Essential of food safety and sanitation. Meswane, D.Rue, N.Linton, R. 2003

8- Food safety: Contaminants and Toxins Dmello J.P 2003

9- Safety in the agri-food chain. Luming P.A, devlieghere, F. and . R Wegningen Academic publishers 2006

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی کلیک نمایید.

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

کلید واژه: آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، جزوات ارشد آزمون بهداشت و ایمنی مواد غذایی، آزمون ارشد ایمنی مواد غذایی، جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، جزوه شیمی مواد غذایی، جزوه اصول نگهداری مواد غذایی، جزوه کلیات بهداشت و ایمنی، جزوات آزمون ارشد بهداشت مواد غذایی، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت مواد غذایی، منابع آزمون بهداشت مواد غذایی، مشاوره رایگان، جزوات برتر آزمون ارشد، آزمون های مرحله ای ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آناتومی، آزمون ارشد آناتومی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، دانلود جزوات ارشد آناتومی، دانلود جزوه بافت شناسی ارشد آناتومی،دانلود جزوه زیست سلولی، درس زیست سلولی آناتومی، دانلود جزوه جنین شناسی، دانلود جزوه تشریح عمومی، دانلود رایگان سوالات ارشد آناتومی،منابع ارشد آناتومی

 

بافت شناسی

بافت شناسی پایه / Janquera(آخرین چاپ)

بافت شناسی / دکتر جعفر سلیمانی راد

 

زیست شناسی سلولی

H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

 

جنین شناسی

Langman , Moore و کتابهای جنین شناسسی پزشکی معتبر فارسی که با دو مرجع انگلیسی فوق مطابقت داشته باشند.

 

تشریح عمومی

Graym΄s anatomy و کلیه کتابهای معتبر فارسی که توسط دانشگاههای مادر به چاپ رسیده اند و با مرجع انگلیسی فوق مطابقت

نمایند و همچنین سایر کتب انگلیسی با منشاء Grays

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد علوم تشریحی

کلیک نمایید.

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد سم شناسی، دانلود رایگان جزوات ارشد، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه زیست شناسی، دانلود جزوه شیمی سم شناسی، دانلود جزوه داروشناسی، دانلود جزوه سم شناسی، دانلود رایگان جزوات ارشد سم شناسی، دانلود منابع ارشد سم شناسی، دانلود سوالات ارشد سم شناسی، آزمون ارشد علوم پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد، آزمون ارشد پزشکی

 

بیوشیمی عمومی

Principles of Biochemistry / Lehninger

Text book of Biochemistry /Devlin

 

زیست شناسی

زیست شناسی عمومی / هیئت مولفان-انتشارات مرکز دانشگاهی-آخرین چاپ
مبانی زیست شناسی – زیست شناسی سلول رده بندی جانوری / ابوالقاسم امین(1391) – چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر

 

شیمی عمومی

General Chemistry / چارلز مورتیمر

 

داروشناسی

کتاب داروشناسی پایه و بالینی - فصل 1(مقدمه) و فصل 2(رسپتورهای داروها و فارماکودینامی) فصل 3 و فصل 4

Katzung و همکاران از انتشارات McGraw-Hill (آخرین چاپ)

 

سم شناسی

کتاب سم شناسی قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی فصل 2(اصول سم شناسی) و فصل 3(ارزیابی خطر) و فصل 4 و فصل 5

دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ سال 1386

 

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038-09372223756    

013/42342543   لاهیجان

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوات ارشد روانشناسی، دانلود جزوه آمار روانشناسی، دانلود جزوه آسیب شناسی روانی، دانلود جزوه نظریه شخصیت، دانلود جزوه روانشناسی عمومی،جزوات آزمون ارشد، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد، ارشد علوم پزشکی، دانلود رایگان جزوات روانشناسی، دانلود سوالات ارشد روانشناسی

 

 

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقيق در علوم رفتاری دکتر دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور

 

آسیب شناسی روانی

1- آسیب شناسی روانی جلد 1 و 2 تالیف دکتر حمید شمسی پور

2- خلاصه روانپزشکی سادوک و سادوک آخرین ویراست

 

نظریه های شخصیت و نظریه های رواندرمانی

1- نظريه های شخصيت تاليف فيست و فيست ترجمه يحيی سيد
محمدی
2- کاربست مشاوره و رواندرمانی تالبف کری ترجمه سيد
محمدی

 

اصول خدمات بهداشتي و بهداشت روان

1- رابرت كائين ( 1389 )مشاوره پيشگيرانه - ترجمه دکتر سهرابی و همکاران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
2- کی پارکر ، جان اورت پارک ( 1393 ) کليات خدمات بهداشتی، جلد دوم مترجم دکتر شجاعی، انتشارات سماط
3- کاپلان و سادوک (آخرين چاپ) خلاصه روانپزشکی – ترجمه مظاهر رضاعی ، انتشارات ارجمند
4- جفری پی کرامر، داگلاس ای برستاين و ويکی پرز(آخرين چاپ) روانشناسی بالينی ، ترجمه مهرداد فيروز بخت
5- کيت تودر ( 1382 ) ارتقای سلامت روان ، ترجمه دکتر خواجوی ، مهين درستی ،....، لواسانی و همکاران ، انتشارات
سازمان بهزيستی کشور

 

روانشناسی عمومی و رشد

1- زمينه روانشناسی هيلگارد ترجمه دکتر براهنی
2- روانشناسي رشد جلد 1و 2 لورابرك يحيي سيد محمدي
3- خلاصه روانپزشکی كاپلان و سادوک آخرين ويراست

 

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

1- روانشناسي فيزيولوژيكي جيمز كالات يحيي سيد محمدي
2- مقدمات نوروسايكولوژي تاليف دكترداود معظمی
3- خلاصه روانپزشکی كاپلان و سادوک آخرين ويراست
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) -4

 

روانشناسي باليني(شامل روانشناسي باليني، نابهنجاري، آسيب شناسي، ارزيابي روانشناختي)

1- روانشناسي باليني جفري پي كرامر،داگلاس اي برنستاين و
ويكي پرز مهرداد فيروز بخت
2- راهنماي سنجش رواني جلد 1 و 2 تاليف گري گريت - مارنات
ترجمه دكتر حسن پاشا شريف
3- اصول مصاحبه باليني برمبناي DSM-IV-R  تاليف اكهارت اوتمر، زيگليند اوتمر، ترجمه دكتر مهدي نصر اصفهاني، جلد 1
4- آسيب شناسی روانی جلد 1 و 2 تاليف دكتر ديويد سون
مترجم دکتر حميد شمسی پور
5- خلاصه روانپزشکی كاپلان و سادوک آخرين ويراست
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)-6
7- رابين ديماتيو (آخرين چاپ) روانشناسی سلامت ، جلد دوم ، ترجمه موسوی اصل ، سالاری فر، آدربايجانی  و عباسی ،  انتشارات سمت (فصل هاي 8،10 ، 11 و 14)

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد روانشناسی بالینی

کلیک نمایید.

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038-09372223756    

013/42342543   لاهیجان

 

 

کلیدواژه ها: 

ارشد روانشناسی بالینی
ارشد روانشناسی بالینی بدون کنکور
ارشد روانشناسی بالینی 
ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد
ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
ارشد روانشناسی بالینی 
ارشد روانشناسی بالینی ازاد
ارشد روانشناسی بالینی
ارشد روانشناسی بالینی پزشکی
منابع ارشد روان شناسی بالینی
ثبت نام ارشد روانشناسی بالینی
ثبت نام ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
شهریه ثابت ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی رودهن
رفرنس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
رتبه یک ارشد روانشناسی بالینی
برنامه ریزی ارشد روانشناسی بالینی
رشته روانشناسی بالینی ارشد پیام نور
رتبه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
رتبه قبولی ارشد روانشناسی بالینی
رتبه اول ارشد روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی ارشد 
رتبه های ارشد روانشناسی بالینی
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
منابع ارشد روانشناسی بالینی
منابع ارشد روانشناسی بالینی
سوالات کنکور ارشد روانشناسی بالینی
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
منابع ارشد روانشناسی بالینی
سوالات ارشد روانشناسی بالینی
منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

 

کلید واژه ها: آزمون ارشد حشره شناسی، دانلود رایگان جزوات ارشد حشره شناسی، دانلود جزوه زیست حشره شناسی، دانلود جزوه حشره شناسی، دانلود جزوه شیمی، دانلود سوالات ارشد حشره شناسی، دانلود منابع ارشد بهداشت، کنکور ارشد وزارت بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد، جزوات ارشد پزشکی، ارشد وزارت بهداشت

 

زیست شناسی عمومی

مبانی زیست شناسی(زیست شناسی سلول – رده بندی جانوری) / ابوالقاسم امین(1391)- چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر

زیست شناسی عمومی / هیئت مولفان – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آخرین چاپ

جانور شناسی عمومی  مهره داران / طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی(1391)، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران

کتاب جانور شناسی مهره داران / محمد درویش- آخرین چاپ

Jane B.Reece, Lisa A.Urry et al(2010) Campbell Biology, 9th ed. Benjamin Cumminings

 

 

حشره شناسی عمومی

Snodgrass R.E.1993. Principles of insect morphology

Borror , D. J. et al 2011. An introduction to the study of Insects

Service M. 2012. Medical Entomoloy for students, 5th Edition

 

شیمی عمومی

شیمی عمومی با نگرش کاربردی(3 جلد) / اسمیت، اسموت، ترایس- ترجمه احمد خواجه نصیر طوسی، دکتر علی سیدی و دکتر منصور عابدینی آخرین چاپ

مبانی شیمی آلی / جان مک موری – ترجمه دکتر مهدی بکاولی و دکتر مجید هروی آخرین چاپ

شیمی عمومی /  چارلز مورتیمر

 

صفحه1 از2