مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

فرم اعتراض آزمون های آزمایشی
نام و نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
رشته آزمونی: (*)
ورودی نامعتبر
شماره سوالات مورد اعتراض: (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات: (*)
ورودی نامعتبر