اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)

كارشناسی علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ زیست شناسی
(كليه گرایشها)؛ ویروس شناسی؛ ميكروب شناسی پزشكی؛
بيوشيمی؛ ژنتيك؛ زیست پزشكی (Biomedical Scienc)

خون شناسی و بانک خون(4)-بیوشیمی(1)-زیست شناسی سلولی مولکولی(1)-ایمنی شناسی(2)-زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد هماتولوژی

کلیک کنید

 

دانلود رایگان سوالات ارشد هماتولوژی