مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
فیزیولوژی
کارشناسی فیزیولوژی-زیست شناسی(کلیه گرایشها)-جانور شناسی-پرستاری-فیزیوتراپی-مامایی-علوم آزمایشگاهی-علوم دارویی-فارماکولوژی-بیوشیمی-علوم تشریحی-گفتار درمانی-بینایی سنجی-شنوایی شناسی-بهداشت عمومی-بهداشت حرفه‌ای و هوشبری-اتاق عمل
فیزیولوژی(3)-بیوشیمی(1)- زیست شناسی جانوری(2)زبان عمومی(3)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد فیزیولوژی کلیک کنید