اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
کارشناسی در رشته های: شیمی محض و کاربردی-زیست شناسی(تمام گرایش ها)-علوم آزمایشگاهی-تغذیه-بیوشیمی-ایمنولوژی-صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)-میکروب شناسی-دکتری عمومی داروسازی-دکترای حرف ای دامپزشکی
شیمی تجزیه و شیمی آلی(2)،سم شناسی(1)، تغذیه(1)، میکروبیولوژی مواد غذایی(2)، بیوشیمی(1)، فیزیولوژی(1)، زبان عمومی(2)

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد کنترل موادخوراکی کلیک کنید