مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

اساتید مجموعه زیست نخبگان

رای دادن به این مورد
(0 رای)

 

 

 

 خانم قاضیانی- کارشناسی ارشد زیست شناسی و مدرس دانشگاه
  حامد خسروی- کارشناسی ارشد هماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی