اخبار مهم روز

سوالات رایج

 


سوال - اينجانب 15/11/91 فارغ التحصيل شده ام ؛ در آزمون كارشناسي ارشد 92 نيز شركت و مردود شده ام ، درحال حاضر بيش از يكسال از فارغ التحصيلي ام نگذشته و هنوز طرح خود را شروع نكرده ام آيا مي توانم در ارشد 93 شركت كنم يا خير؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرايط اختصاصي، مشمولان طرح نيروي انساني فارغ التحصيل در يكي از رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت در فرصت يكساله بعد از فراغت از تحصيل، فقط يكبار مي توانند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد شركت نمايند. لذا باعنايت به اينكه شما بعد از فارغ التحصيلي در فرصت يكساله خود يكبار در آزمون شركت نموده ايد، مجاز به شركت درآزمون نمي باشيد.


سوال- اينجانب 30/4/92 فارغ التحصيل شده ام ؛ در آزمون كارشناسي ارشد 92 نيز شركت و مردود شده ام ، و در حال گذراندن طرح مي باشم، مي توانم در ارشد 93 شركت كنم يا خير؟

جواب :طبق تبصره1- ماده 1- بند3 شرايط اختصاصي، باتوجه به اينكه در آزمون سال 92، بعد از برگزاري آزمون، فارغ التحصيل شده ايد و در زمان آزمون مشمول محسوب نمي شديد، مجاز به شركت در آزمون 93 مي باشيد.


سوال - اينجانب 30/11/91 فارغ التحصيل شده ام ؛ و تاكنون در آزمون كارشناسي ارشد شركت نكرده ام ، درحال حاضر مشغول گذراندن طرح مي باشم آيا مي توانم در آزمون كارشناسي ارشد سال 93 شركت كنم ؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرايط اختصاصي، مشمولان طرح نيروي انساني فارغ التحصيل در يكي از رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت مي توانند در فرصت يكساله بعد از فراغت از تحصيل فقط يكبار در آزمون شركت نمايند. باعنايت به اينكه شما در اين فرصت يكساله در آزمون شركت ننموده ايد، لذا مجاز به شركت در آزمون 93 مي باشيد.


سوال - اينجانب دانشجوی ترم آخر رشته پرستاری مي باشم که (در تاريخ 31/6/93 فارغ التحصیل می شوم) امکان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 93 و 94 و همچنين ادامه تحصیل قبل از انجام طرح را دارم؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرايط اختصاصي، مشمولان طرح نيروي انساني فارغ التحصيل در يكي از رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت مي توانند در فرصت يكساله بعد از فراغت از تحصيل فقط يكبار در آزمون شركت نمايند. باتوجه به اينكه شما در هنگام آزمون مشمول محسوب نمي شويد و در فرصت يكساله خود فقط يكبار مجاز به شركت در آزمون مي باشيد، مجاز به شركت در آزمون 94 نيز خواهيد بود .


سوال - اينجانب دانشجوی ترم آخر رشته اتاق عمل مي باشم كه در تاريخ 5/3/93 فارغ التحصیل می شوم باتوجه به اينكه تا زمان ثبت نام آزمون سال 94 فرصت يكساله ام به پايان نخواهد رسيد، آيا مجاز به شركت در آزمون سال 93 و 94 قبل از انجام طرح مي باشم ؟

جواب : طبق تبصره 2-ماده1- شرايط اختصاصي داوطلبان رشته هاي پيراپزشكي مشمول طرح نيروي انساني كه جزء رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت مي باشند، باتوجه به اينكه شما در هنگام آزمون مشمول محسوب مي شويد در فرصت يكساله خود فقط يكبار مجاز به شركت در آزمون مي باشيد، درصورتيكه در آزمون سال 93 شركت نماييد مجاز به شركت در آزمون 94 نخواهيد بود بعبارتي از فرصت يكبار خود استفاده مي نماييد. درصورتيكه در آزمون93 شركت ننماييد بدليل اينكه به هنگام ثبت نام آزمون سال 94 در فرصت يكساله خود در آزمون شركت نكرده ايد، مجاز به شركت در آزمون 94 خواهيد شد.


سوال -آیا فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی می توانند در رشته های بهداشت وایمنی مواد غذایی وعلوم وصنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی) شرکت کنند؟ (ساير داوطلبان با سؤال مشابه اين سوال با هر مدرك تحصيلي ديگري)

جواب : جدول شماره 1 دفترچه راهنماي ثبت نام با دقت مطالعه شود . مدارك مورد پذيرش براي هر رشته امتحاني دقيقاً در اين جدول درج گرديده است.


سوال - اینجانب کارت ملی خود را جهت تعویض به اداره ثبت احوال ارسال کرده ام جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد بجاي اسکن اصل کارت ملی چه مدركي بايد ارسال كنم ؟

جواب : رسيد درخواست كارت ملي المثني را اسكن نموده و ارسال كنيد .


سوال -من در حدود 1 سال و 5 ماه است كه در حال گذراندن طرح هستم و تاريخ 3/7/92 پايان طرح محسوب مي شود باتوجه به اين تاريخ مي توانم در آزمون شركت كنم ؟

جواب : طبق بند 4 شرايط شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، فارغ التحصيلان رشته-هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي بشرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان تا تاريخ 31/6/93، و يا معافيت از انجام آن، مجاز به شركت در آزمون مي¬باشند.


سوال - اينجانب متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه مي باشم، گواهي سابقه خدمت اينجانب را محل كارم به آن مركز ارسال نموده و تحت عنوان كارمند مركزآموزشي، درماني و تحقيقاتي مندرج گرديده آيا مورد قبول مي باشد يا خير؟

باتوجه به اينكه در گواهي هاي ارسال شده مشخصات فردي داوطلب از جمله كدملي و شماره شناسنامه و رشته امتحاني مورد تقاضا درج نگرديده ، بدليل عدم امكان الصاق مدرك مربوطه به پرونده داوطلب و نقص مدرك ،‌توصيه ميگردد درصورتيكه اين گواهي توسط محل كار در اختيار داوطلب قرار مي گيرد، خود فرد آنرا اسكن نموده و همراه ساير مدارك ارسال نمايد. يا حتي الامكان به مركز مربوطه شماره شناسنامه و كدملي را در گواهي مربوطه درج نمايد .

مي بايست در گواهي مربوطه درج شود كه داوطلب در بخش باليني مركز مذكور مشغول انجام وظيفه مي باشد .


سوال - من هنگام ثبت نام، آزمون امتحانی را خون شناسی و بانک خون انتخاب کردم، آیا هنگام ویرایش اطلاعات در اسفند ماه می توانم آزمون امتحانی را به ایمنی شناسی تغییر بدهم؟

جواب : بله – هرگونه تصحيح اطلاعات يا ارسال مدارك ناقص درحال حاضر فعال مي باشد و تا پايان زمان ثبت نام و ويرايش اطلاعات و تكميل مدارك امكانپذير مي باشد.


سوال -اینجانب دانشجوی سال آخر پرستاری دانشگاه آزاد هستم.من برای ثبت نام باید فرم 1 را پر کنم یا فرم 3 ؟

جواب : باتوجه به اينكه دانشجوي غير دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشيد فرم شماره 3 بايد تكميل گردد.


سوال - من متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد هستم .متولد سال 1370 وتاکنون از سهمیه ای استفاده نکردم.وپدرم به مدت 19 ماه سابقه حضور در جبهه دارد.البته به عنوان رزمنده بسیجی .آیا من حق استفاده از این 20٪ سهمیه را دارم؟

جواب : خير . به عبارتي همانگونه كه در تبصره 5 تذكر مهم ماده 1-1-5 سهميه رزمندگان قيد شده اين سهميه شامل فرزندان و همسر رزمندگان و ايثارگران كه منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، نمي شود.


سوال -اينجانب در آزمون سراسری از سهمیه فرزند جانباز 25 درصد و بالاتر استفاده کردم آیا در آزمون کارشناسی ارشد مي توانم مجدداً از این سهمیه استفاده كنم؟

جواب : بله


سوال -دانشجوی ترم آخر کارشناسی رادیولوژی هستم وتا30شهریور 93 فارغ التحصیل میشوم ، جهت وضعيت طرح نیروی انسانی و نظام وظيفه چه مدركي را بايد ارسال كنم؟

جواب : فرم مخصوص دانشجويان ترم آخر


سوال -اينجانب پسوند نام خانوادگي ام را حذف كرده ام، آيا ارسال صفحه توضيحات شناسنامه جهت ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد كافي مي باشد؟

جواب : بله


سوال -آيا فرم شماره 4 سال گذشته برای امسال هم مورد قبول مي باشد؟

جواب :خير - همانگونه كه در بند د- شرايط اختصاصي مربوط به مدارك مورد نياز درج شده مدارك صادر شده مي بايست مربوط به سال 92 باشد.


سوال -اینجانب داراي لیسانس بیوتکنولوژی از دانشگاه آزاد فلاورجان مي باشم، آيا مشمول آیین نامه ی استعداد درخشان مي شوم يا خير؟

جواب : طبق ماده 1- تعاريف آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر دانشگاه در سايت edc.behdasht.gov.ir ،

دانشگاه: منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.


سوالات تاریخ 26/11/92

سوال - اينجانب فرزند جانباز بالای 25درصد هستم، در قسمت کد ایثار چه عددي را بايد وارد كنيم؟ چه مدرکي جهت استفاده از اين سهمیه بايد ارسال كنم؟

جواب : همانگونه كه در فرم ثبت نام قيد شده است در قسمت كد ايثار عدد 999 وارد شود. جهت استفاده از اين سهميه مي توان اسكن کارت جانبازی پدر را ارسال نمود. درصورتيكه هيچگونه مدركي دال بر استفاده از اين سهميه موجود نباشد.مراتب را در يك كاغذA4 نوشته و آن برگ اسكن شود.


سوال - اينجانب دانشجوی ترم اخر كارشناسي اتاق عمل مي باشم، باتوجه به انجام نشدن خدمت وظیفه و همچنین دوره طرح در آيتمهاي مربوطه چه مدركي را بايد ارسال كنم؟

جواب : درقسمت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و خدمت طرح نيروي انساني مي توانيد فرم مخصوص دانشجويان ترم آخر را اسكن و ارسال كنيد.


سوال - اينجانب فارغ التحصيل رشته ی علوم آزمایشگاهی در تاریخ 5/5/92 مي باشم جهت نشان دادن وضعيت طرح خود چه مدركي را بايد ارسال كنم؟

جواب : گواهي معدل ( يا هرمدركي كه در آن مشخصات كلي، رشته، تاريخ فراغت از تحصيل و معدل قيد شده و صادر شده در سال اخير باشد)يا يكي از فرم¬هاي شماره 1،2، 3، 4 با امضاء معاونت آموزشي دانشگاه و ممهور شده توسط دانشگاه (بر حسب مورد و صادر شده در سال اخير )


سوال - اينجانب در سال 92 در کنکور وزارت بهداشت شرکت كرده، و در رشته سم شناسی در دانشگاه آزاد قبول شدم ولی ثبت نام نکردم. آیا امسال میتوانم مجدداً در آزمون شركت كنم؟

جواب : طبق بند 9-1شرايط اختصاصي راهنماي دفترچه ثبت نام، کسانی که در آزمون سال 92 وزارت بهداشت شرکت نموده و پس از پذیرفته شدن ثبت نام ننموده و یا انصراف داده¬اند، به دلیل محرومیت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند. (اين بند مشمول پذيرفته شدگان شعب بين¬المل نمي¬شود)


سوال - اینجانب در حال تحصیل در ترم دوم ارشد دانشگاه پیام نور میباشم ایا امکان ثبت نام در ارشد را داشته و در صورت قبولی امکان ادامه تحصیل همزمان را دارم؟

جواب : طبق بند 5-1- شرايط اختصاصي راهنماي دفترچه ثبت نام، عدم اشتغال به تحصيل هم زمان در دوره¬هاي كارشناسي ارشد و يا ساير مقاطع تحصيلي در همان دانشگاه و يا دانشگاه¬هاي ديگر و سایر موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور.(بهنگام قبولی در آزمون و طول تحصيل)


سوال - اینجانب دارای دانشنامه کارشناسی(نه مدرک معادل) با معدل 89/11 می باشم آیا می توانم در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنم؟

جواب : طبق تبصره1- بند3-1- شرايط اختصاصي راهنماي دفترچه ثبت نام، دارندگان مدرک معادل، گواهی اتمام دوره و همچنين دارندگان میانگین کل کمتر از 12 در مقطع کارشناسی، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته¬های علوم پزشکی نمی¬باشند .


سوال - اینجانب فارغ التحصیل روزانه بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم هستم، در صورت قبولی در آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت وضعيت پرداخت هزينه به چه صورت مي باشد؟

جواب : طبق تبصره3 بند3-1- شرايط اختصاصي راهنماي دفترچه ثبت نام، آن دسته از دانش¬آموختگان مقطع كارشناسي ارشد كه با مدارك تحصيلي مقطع كارشناسي خود (مطابق جداول مدارك تحصيلي مورد پذيرش) مجاز به شركت در آزمون رشته مربوطه مي¬باشند، در صورت پذيرش، چنانچه در رشته قبلي در مقطع كارشناسي ارشد از آموزش رايگان برخوردار بوده¬اند، ملزم به پرداخت شهريه در رشته پذيرفته شده مي¬باشند. درخصوص ميزان هزينه و نحوه پرداخت آن از مركزخدمات آموزشي وزارت بهداشت پيگيري لازم به عمل آيد.


سوال - اینجانب فارغ التحصیل رشته پرستاری می باشم و هم اکنون در حال گذراندن دوره طرح نیروی انسانی میباشم با توجه به اینکه تاریخ پایان طرحم 6 ابان سال 93 می باشد آیا میتوانم در آزمون سال 93 كارشناسي ارشد شرکت كنم؟

جواب: طبق تبصره 2 شرايط شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان راهنماي دفترچه ثبت نام، افراد مشمول طرح نيروي انساني كه در حال گذراندن طرح نيروي انساني خود مي باشند و بيش از يكسال از زمان فراغت از تحصيلشان گذشته در صورتي مجاز به شركت مجدد در آزمون مي¬باشند كه پس از شروع طرح تا تاريخ 31/6/93 خدمات مربوطه را به اتمام برسانند.


سوالات تاریخ 11/12/92

سوال- اينجانب دبیر مي باشم و جهت ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد93 و فاقد مدرک گواهی معدل مي باشم، امكان مراجعه به دانشگاه محل تحصيلم را نيز ندارم آيا مي توانم حكم كارگزيني ام را اسكن و ارسال كنم؟

جواب: خير باتوجه به اينكه از تاريخ 30/9/92 اطلاعات ، مدارك فرمهاي مورد پذيرش در سامانه اينترنتي مركزسنجش قرار گرفته، شما مي بايست در اين مهلت نسبت به تهيه مدارك مربوط و ارسال آنها اقدام مي نموديد.


سوال- اینجانب فارغ التحصیل رشته هوشبری در تاريخ 1/10/91 مي¬باشم و تاکنون در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نکرده ام . باتوجه به اينكه در تاريخ 1/4/93 از خدمت سربازي ترخيص خواهم شد، آیا می¬توانم در آزمون كارشناسي ارشد93 شرکت کنم؟

جواب: باتوجه به اتمام دوره خدمت تا 31/6/93 منعي جهت شركت در آزمون وجود ندارد.


سوال- آيا كسي با معلوليت يك چشم ميتواند در رشته بيوشيمي باليني ادامه تحصيل دهد؟

جواب: بله


سوال- اينجانب فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی در تاریخ 5/5/92 مي¬باشم، باتوجه به اينكه رشته ام جزء رشته های مشمول طرح مي¬باشد، جهت نشان دادن وضعيت طرح نيروي انساني چه مدركي را بايد ارسال كنم؟

جواب: يكي از فرمهاي 1 تا 4 برحسب مورد يا گواهي نامه موقت را به جاي مدرك طرح ارسال نمائيد.


سوال- اينجانب داراي مدرك ليسانس از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مي باشم. هنگام ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد اسم موسسه مذكور قيد نشده است، آیا فارغ التحصیلان اين موسسه آموزشی می توانند در آزمون شرکت کنند؟

جواب: بله گزينه ساير دانشگاهها انتخاب شده و نام موسسه را تايپ نمائيد.

 

                                                                                                         

منبع: سازمان سنجش پزشکی