مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

          

اساتید نخبگان

موسسه نخبگان با گردآوری بهترین اساتید کشور در زمینه رشته های علوم پزشکی، قصد همراهی با داوطلبین گرامی آزمون های دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی را دارد. لازم به ذکر است موسسه نخبگان تنها موسسه ایست که در ارائه خدمات آموزشی و با هدف افزایش کیفیت خدمات در هر درس بیش از یک استاد را برای همکاری برگزیده است.

 

 

برد رشته پرستاری
برد رشته مامایی
برد رشته آموزش بهداشت
برد رشته علوم تغذیه
برد رشته فیزیولوژی
برد رشته بیوشیمی
برد رشته هماتولوژی
برد رشته ژنتیک
برد رشته نانوتکنولوژی پزشکی
برد رشته علوم تشریحی(آناتومی)
برد رشته روانشناسی بالینی
برد شیمی دارویی
برد مجموعه زیست