مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

سوالات دکترای تخصصی 92-91

 

 

دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 92-91

 

ردیف

سوالات دکترای تخصصی 92-91

1

 سوالات دکترای تخصصی آمار زیستی 92-91

2

 سوالات دکترای تخصصی  اپیدمیولوژی 92-91

3

 سوالات دکترای تخصصی اقتصاد سلامت 92-91

4

 سوالات دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 92 -91

5

 سوالات دکترای تخصصی پرستاری سالمندی 92-91

6

 سوالات دکترای تخصصی آموزش پزشکی 92-91

7

 سوالات دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی 92-91

8

 سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 92-91

9

 سوالات دکترای تخصصی اخلاق پزشکی 92-91

10

 سوالات دکترای تخصصی اعضای مصنوعی 92-91

11

 سوالات دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی 92-91

12

 سوالات دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی 92-91

13

 سوالات دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل 92-91

14

 سوالات دکترای تخصصی بینایی سنجی92 -91

15

 سوالات دکترای تخصصی بهداشت محیط 92-91

16

 سوالات دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی 92-91

17

 سوالات دکترای تخصصی بهداشت باروری 92-91

18

 سوالات دکترای تخصصی بهداشت حرفه‌ای 92-91

19

 سوالات دکترای تخصصی پرستاری 92-91

20

 سوالات دکترای تخصصی پزشکی مولکولی 92-91

21

 سوالات دکترای تخصصی پروتئومیکس کاربردی 92-91

22

 سوالات دکترای تخصصی توکسین‌های میکروبی 92-91

23

 سوالات دکترای تخصصی تاریخ علوم پزشکی 92-91

24

سوالات دکترای تخصصی حشره شناسی 92-91

25

سوالات دکترای تخصصی روانشناسی بالینی 92-91

26

سوالات دکترای تخصصی روانشناسی نظامی 92-91

27

سوالات دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی 92-91

28

سوالات دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی 92-91

29

سوالات دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت 92-91

30

سوالات دکترای تخصصی سیاست‌های غذا و تغذیه 92-91

31

سوالات دکترای تخصصی سالمندشناسی 92-91

32

سوالات دکترای تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی 92-91

33

سوالات دکترای تخصصی سلامت دربلایاوفوریت‌ها 92-91

34

سوالات دکترای تخصصی شنوایی شناسی 92-91

35

سوالات دکترای تخصصی علوم تشریحی 92-91

36

سوالات دکترای تخصصی علوم تغذیه 92-91

37

سوالات دکترای تخصصی علوم اعصاب 92-91

38

سوالات دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی 92-91

39

سوالات دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی 92-91

40

سوالات دکترای تخصصی فارماکولوژی 92-91

41

سوالات دکترای تخصصی فیزیوتراپی 92-91

42

سوالات دکترای تخصصی فیزیولوژی 92-91

43

سوالات دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 92-91

44

سوالات دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 92-91

45

سوالات دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی 92-91

46

سوالات دکترای تخصصی کاردرمانی 92-91

47

سوالات دکترای تخصصی گفتار درمانی 92-91

48

سوالات دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی 92-91

49

سوالات دکترای تخصصی مدیریت تحقیقات 92-91

50

سوالات دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت 92-91

51

سوالات دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی 92-91

52

سوالات دکترای تخصصی مشاوره توانبخشی 92-91

53

سوالات دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد 92-91

54

سوالات دکترای تخصصی مهندسی پزشکی 92-91

55

سوالات دکترای تخصصی مهندسی بافت 92-91

56

سوالات دکترای تخصصی نانوفن آوری پزشکی 92-91

57

سوالات دکترای تخصصی ویروس شناسی 92-91

58

سوالات دکترای تخصصی هماتولوژی 92-91

59

سوالات دکترای تخصصی مهندسی پزشکی(رباتیک) 92-91

 

 

 

 

  این مطلب در حال بروز رسانی است. لطفا شکیبا باشید...