مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

                     

اخبار مهم روز
جزوه نکات درس داخلی جراحی پرستاری رسید - پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 00:00
قبولی های نخبگان - چهارشنبه, 20 مرداد 1395 00:00

سوالات دکتری تخصصی

 

دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی (Ph.D)

 

ردیف

سوالات دکترای تخصصی

1

سوالات دکتری تخصصی 95-94

2

سوالات دکتری تخصصی 94-93

3

سوالات دکتری تخصصی 93-92

4

سوالات دکتری تخصصی 92-91

5

سوالات دکتری تخصصی 91-90