اخبار مهم روز

مصاحبه با قبولی نخبگان در رشته رادیولوژی

 

حسین ساربانی رادیولوژی علوم پزشکی اصفهان

 

لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

حسین ساربانی

 

- نام  واحد دانشگاهي قبولي خود را ذكر نماييد.

رادیولوژی علوم پزشکی اصفهان

 

آيا براي اولين بار است كه در آزمون کارشناسی شركت كرده ايد؟

بله

 

- از چه زمانی مطالعه خود رابرای آزمون آغاز نمودید ؟

از دی ماه

 

نحوه آشنايي شما با مؤسسه نخبگان چگونه بوده است؟

از طریق سایت نخبگان جزوات را به دقت بررسی نمودم و چون به دنبال تست نبودم و می خواستم از جزوات آموزشی استفاده کنم نخبگان موسسه ای بود که مطالب مورد نظر مرا داشت

 

چند ساعت در روز مطالعه داشتید؟

3 تا 4 ساعت در روز

 

آيا از جزوات مؤسسه جهت مطالعه استفاده كرده ايد. ميزان كيفيت و تأثيرگذاري آنها چگونه بوده است؟

بله برای من که می خواستم خیلی سریع مطالعه کنم و به طور آماده از مطالب استفاده کنم بسیار جواب داد.

 

از سوالات  آزمون های آزمایشی نخبگان راضی بودید؟

بله بسیارخوب بود.

 

 با آرزوی موفقیت شما در تمام مراحل تحصیلی

مرکز تخصصی فرهنگ گستر نخبگان

 

مصاحبه با قبولی های سایر رشته ها

مصاحبه با قبولی رشته هوشبری
مصاحبه با قبولی رشته بهداشت عمومی