اخبار مهم روز

مصاحبه با قبولی نخبگان در رشته بهداشت عمومی

 

حجت عرب بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

حجت عرب

 

- نام  واحد دانشگاهي قبولي خود را ذكر نماييد. 

بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

آيا براي اولين بار است كه در آزمون کارشناسی شركت كرده ايد؟

بله

 

- از چه زمانی مطالعه خود رابرای آزمون آغاز نمودید ؟

از خرداد ماه  همگام با موسسه نخبگان مطالعه خود را آغاز نمودم

 

نحوه آشنايي شما با مؤسسه نخبگان چگونه بوده است؟

از طریق اینترنت نمونه جزوات نخبگان را  دیدم بررسی کردم  و تصمیم گرفتم  جزوات را تهیه کنم

 

چند ساعت در روز مطالعه داشتید ؟

3 تا 4 ساعت در روز

 

 آيا از جزوات مؤسسه جهت مطالعه استفاده كرده ايد. ميزان كيفيت و تأثيرگذاري آنها چگونه بوده است؟

بله .  تنها از پکیج کامل نخبگان استفاده کردم راضی بودم به نکات خیلی خوبی اشاره شده بود

 

از سوالات  آزمون های مرحله ای نخبگان راضی بودید؟

بله. بسیار خوب و جامع بود.

 

 با آرزوی موفقیت شما عزیزان در تمام مراحل تحصیلی

     مرکز تخصصی فرهنگ گستر نخبگان

 

 

مصاحبه با قبولی نخبگان در سایر رشته ها:

مصاحبه با قبولی نخبگان در کارشناسی هوشبری
مصاحبه با قبولی نخبگان در کارشناسی رادیولوژی