اخبار مهم روز

مشاوره و برنامه ریزی

 

کلیه داوطلبین گرامی کلیه آزمون های علوم پزشکی در صورتیکه در یکی از رشته های تحت پوشش موسسه نخبگان ثبت نام نمایند، توسط دکتر سعید دعائی (با بیش از 10 سال سابقه در زمینه مشاوره و برنامه برای داوطلبین آزمون های وزارت بهداشت) اصول صحیح برنامه ریزی و مدیریت زمان را فرا می گیرند. همچنین  می توانند به صورت هفتگی در روز و ساعت مشخص با  دکتر سعید دعائی در ارتباط تلفنی باشند. علاوه بر این، کلیه ثبت نامی های نخبگان می توانند با یکی از رتبه های برتر آزمون دکترا و کارشناسی ارشد رشته خود به صورت هفتگی از طریق تماس تلفنی در ارتباط باشند. روز و ساعت مشاوره و نیز شماره همراه مشاور پس از ثبت نام در اختیار داوطلبین عزیر قرار می گیرد.

لیست برخی از مشاورین موسسه نخبگان به شرح زیر می باشد:

تغذیه - دکترسعیددعائی دکترای تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تغذیه - دکتر مریم میرفتاحی دکترای تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تغذیه - شیوا نعمت گرگانی ارشد علوم پزشکی دانشگاه ایران

سیاست های غذا و تغذیه - دکتر علی میلانی علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

بیوشیمی بالینی - دکتر رضا سنبلی، دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه

پرستاری- دکتر محمد تقی مقدم نیا دکترای پرستاری و مدیریت بحران و عضو هیئت علمی دانشگاه

پرستاری -  خانم دکتر خوش تراش دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه

مامایی - مریم عطاری ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مامایی - خانم خباز ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مامایی - خانم آسیه جهانبخشی کارشناسی ارشد مامایی

فیزیولوژی - دکتر مینا رشوند دکترای فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

فیزیولوژی - خانم محمد ظاهری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

روان شناسی بالینی - آقای ابراهیمی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهداشت محیط - دکتر آیت رحمانی دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

آناتومی - یگانه کوهستانی ارشد آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

هماتولوژی - آقای هادی خسروی ارشد هماتولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه

هماتولوژی - لیلا جعفری ارشد هماتولوژی از علوم پزشکی ایران

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی-  احمد صادقی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه

سلامت سالمندی - خانم عطائی ارشد سلامت سالمندی و شهیدبهشتی تهران

آموزش بهداشت - دکتر محمد علی گل دکترای آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شیمی - دکتر محمد آقاگلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

روانشناسی - دکتر ایمان شکوه دکترای روانشناسی 

روانشناسی- خانم لیلا راستگار فرج زاده کارشناسی ارشد روانشناسی 

بهداشت مواد غذایی - خانم مهسا احمدلو کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهداشت مواد غذایی - خانم طاهره ابراهیمی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی - آقای پیام صفایی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

ارگونومی - خانم سعیده مسافرچی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهت درخواست مشاوره رایگان کلیک نمایید

 

 

 دریافت رایگان مینی فلش کارت

زبان ارشد علوم پزشکی

62574 بازدید