اخبار مهم روز

سایر مطالب (556)

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1403-1402

 2

سوالات ارشد ارگونومی 1403-1402

3

سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(1) 1403-1402

4

سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1403-1402

5

سوالات ارشد مجموعه علوم تغذیه 1403-1402

6

سوالات ارشد مجموعه مامایی 1403-1402

7

سوالات ارشد آموزش بهداشت 1403-1402

8

سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403-1402

9

سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1403-1402

10

سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1403-1402

11

سوالات ارشد اقتصاد بهداشت 1403-1402

12

سوالات ارشد فیزیولوژی 1403-1402

13

سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1403-1402

14

سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1403-1402

15

سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1403-1402

16

سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی دو 1403-1402

17

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل 1403-1402

18

سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1403-1402

 

 دریافت مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

کلیدواژه:  سوالات ارشد آزمون وزارت بهداشت، آزمون ارشد بهداشت، ارشد 1401 بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، دانلود رایگان آزمون ارشد بهداشت، دانلود رایگان دفترچه سوال ارشد، ارشد 1402، آزمون ارشد 1402، دانلود سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی(1) 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تغذیه 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تشریحی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه مامایی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1402 ، دانلود رایگان سوالات ارشد ارگونومی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد آموزش بهداشت 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1402، دانلود رایگان مجموعه روان شناسی وزارت علوم 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1402، دانلود رایگان سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1402

 
  
 
 
 
 
 
 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه جامعه شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه روان شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد آموزش بهداشت، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت، مشاوره آزمون ارشد آموزش بهداشت

 

 

 

 

 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد اپیدمیولوژی:

1- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه آزاد؟

2- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بدون کنکور؟

3-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی؟

4- معرفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی؟

5- درصد های قبولی ارشد اپیدمیولوژی؟

6- دانشگاه های ارشد اپیدمیولوژی؟

7- ظرفیت پذیرش ارشد اپیدمیولوژی؟

 
 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود سوالات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اپیدمیولوژی بیماری ها ، دانلود جزوه ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه آمار ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه بهداشت ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه مبانی اپیدمیولوژی ارشد اپیدمیولوژی، آزمون کنکور ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد پزشکی، جزوات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، منابع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مشاوره ارشد اپیدمیولوژی

 

 

 

 

کلید واژه: دفترچه سوالات دکترای تغذیه 1401، دفترچه سوالات دکترای فیزیولوژی 1401، دفترچه سوالات دکترای مدیریت 1401

 

 
 
 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد پرستاری داخلی - جراحی:

1-درصدهای قبولی ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

2-اسامی قبول شدگان ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

3-مصاحبه قبولی های ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

4-برای ارشد پرستاری داخلی - جراحی چی بخونم؟

5-ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

6-دانشگاههای ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

7-موقعیت شغلی ارشد پرستاری داخلی - جراحی؟

8-ارشد پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه آزاد؟

 
کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری
 

  ویژگی های آزمون های نخبگان:

 

  1. مطالعه و دوره کلیه مطالب تا پایان سال(اسفند ماه)
  2. دوره مجدد کل مطالب در سه ماه پایانی
  3. تخمین رتبه شما در آزمون ارشد وزارت بهداشت
  4. ارائه کیفیت درصد کسب شده در هر یک از دروس و مطلوب بودن آن برای قبولی
  5. پاسخ نامه کاملا تشریحی
  6. طرح سوالات به صورت ترکیبی از تست های تالیفی و نمونه سوالات سالهای اخیر
  7. مقایسه درصد شما با رتبه اول آزمون و ارائه درصد ها به صورت نمودار
  8. برگزاری آزمون به صورت آنلاین 
  9. صدور کارنامه بعد از آزمون آنلاین

 

جهت دانلود برنامه آزمون های مرحله ای ارشد روی لینک مربوط به رشته

موردنظر خود کلیک نمایید:

 

آموزش بهداشت 
مجموعه پرستاری
مجموعه علوم تغذیه
شیمی دارویی
مامایی
بیوتکنولوژی
ایمنی شناسی
مشاوره در مامایی
مدیریت خدمات بهداشتی
بیوشیمی بالینی
هماتولوژی
ژنتیک انسانی
علوم تشریحی(آناتومی)
روانشناسی بالینی
فیزیولوژی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
روانشناسی عمومی 
فیزیک پزشکی 
میکروبشناسی پزشکی
 اپیدمیولوژی
نانوتکنولوژی 
قارچ شناسی پزشکی
تکنولوژی گردش خون 
 اتاق عمل
ویروس شناسی پزشکی
سلامت سالمندی
ارگونومی 
انگل شناسی
 سم شناسی
زیست فناوری پزشکی 
آمار زیستی
علوم و صنایع غذایی 
میکروب شناسی مواد غذایی 
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
اقتصاد بهداشت 
 

 

 

 


 

 

جهت دانلود برنامه آزمون های دکترای تخصصی روی لینک مربوط به رشته

موردنظر خود کلیک نمایید:

 

ایمنی شناسی پزشکی
بیوشیمی بالینی
علوم سلولی کاربردی
علوم تغذیه
زیست فناوری پزشکی
علوم و صنایع غذایی
توکسین های میکروبی
فیزیولوژی
سیاست های غذا و تغذیه
آناتومی
بیولوژی تولید مثل
مدیریت خدمات بهداشتی
مهندسی بافت
پزشکی مولکولی
نانوفن آوری پزشکی
فیزیولوژی ورزشی
روانشناسی بالینی
 

 

 


 

جهت دانلود برنامه آزمون های مرحله‌ای کاردانی به کارشناسی روی لینک

مربوط به رشته مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

 

مامایی
اتاق عمل
بهداشت عمومی
علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
هوشبری

 

 

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، درصدهای قبولی در کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت، منابع آزمون ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد پرستاری، منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد تغذیه، منابع آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی، منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی، منابع آزمون ارشد مامایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی، دروس کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کنکور کارشناسی ارشد، جزوات تضمینی،آزمون های مرحله ای، ارشد وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد، منابع کامل، منابع ارشد فیزیولوژی، منابع تضمینی، جزوات کارشناسی

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

 2

سوالات ارشد ارگونومی 1402-1401

3

سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(1) 1402-1401

4

سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1402-1401

5

سوالات ارشد مجموعه علوم تغذیه 1402-1401

6

سوالات ارشد مجموعه مامایی 1402-1401

7

سوالات ارشد آموزش بهداشت 1402-1401

8

سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402-1401

9

سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1402-1401

10

سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1402-1401

11

سوالات ارشد اقتصاد بهداشت 1402-1401

12

سوالات ارشد فیزیولوژی 1402-1401

13

سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1402-1401

14

سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1402-1401

15

سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

16

سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی دو 1402-1401

17

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل 1402-1401

18

سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1402-1401

 

 دریافت مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

کلیدواژه:  سوالات ارشد آزمون وزارت بهداشت، آزمون ارشد بهداشت، ارشد 1401 بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، دانلود رایگان آزمون ارشد بهداشت، دانلود رایگان دفترچه سوال ارشد، ارشد 1401، آزمون ارشد 1401، دانلود سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی(1) 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تغذیه 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تشریحی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه مامایی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1401 ، دانلود رایگان سوالات ارشد ارگونومی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد آموزش بهداشت 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1401، دانلود رایگان مجموعه روان شناسی وزارت علوم 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1401

مصاحبه با رتبه 96

آزمون ارشد 1400

رشته آموزش بهداشت

سلام وقتتون بخیر،  با عرض تبریک بسیار لطفا خودتون معرفی کنید؟

معصومه اسدی

رشته و رتبه خودتونو بفرمایید؟

آموزش بهداشت با رتبه  ۹۶سهمیه مناطق و ۱۰۳کشوری

بفرمایید کدوم دانشگاه قبول شدید؟

تربیت مدرس تهران

چند ساله که نخبگان رو می شناسید؟

یک سال

نحوه آشنایی شما با نخبگان از چه طریق بود؟

سرچ گوگل انجام دادم

از چه خدمات نخبگان استفاده کردید؟

جزوات ارشد آموزش بهداشت رو دریافت کردم

چه توصیه ای برای داوطلبین امسال آزمون دارید؟

با توجه به کم شدن ظرفیت قبولی دانشگاه ها لازم است خیلی زیاد و دقیق درس بخوانند.

با تشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید

 

 


مصاحبه با رتبه 5

آزمون ارشد رشته آموزش بهداشت

 

سلام و عرض تبریک. لطفا خودتون رو معرفی کنید

فاطمه اسمعیلی

چه رشته ای پذیرفته شدید؟ رتبه قبولی؟

آموزش بهداشت رتبه 5

درصدهای دروس آزمون؟

بهداشت:59%

جامعه:34%

روان: 54%

تکنولوژی:56

زبان:20%

مهمترین عوامل موفقیت شما در آزمون؟

برنامه ریزی نخبگان

از چه زمانی با نخبگان آشنا شدید؟

از مهرماه

از چه خدماتی از موسسه نخبگان استفاده کردید؟

جزوات مشاوره و برنامه یزی و آزمون

آیا ثبت نام در موسسه نخبگان رو به داوطلبین پیشنهاد می کنید؟

بله حتما چون خودم هم به طور کامل از خدمات نخبگان استفاده نمودم و نتیجه دیدم

با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما

 


 

کبری علیزاده آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز

با درود فراوان

 

 - لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

 

کبری علیزاده کارشناس بهداشت عمومی

 

-  در چه رشته ای قبول شدید؟ لطفاً درصدهای قبولی خود را بیان کنید؟

 

آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

بهداشت: 54%

 

تکنولوژی آموزشی: 48%

 

جامعه شناسی: 36%

 

روان شناسی:د 64%

 

زبان: 20%

 

از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟

 

از بعد از عید شروع کردم

 

نحوه آشنايي شما با مؤسسه نخبگان چگونه بوده است؟

 

از طریق یکی از همکاران آشنا شدم

 

چند ساعت در روز مطالعه داشتید ؟

 

من شاغل هستم از ساعت 4 تا 11 شروه به مطالعه می کردم البته هر یک ساعت و نیم درس خواندن، نیم ساعت استراحت می کردم. این وسط شامم بود.

 

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟

 

از  مشاوره و برنامه ریزی و جزوات نخبگان به طور کامل استفاده نمودم.

 

 تاثیر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی در موفقیت شما چه بوده؟

 

خوب بود حجم خواندن را برایم مشخص می کرد.

 

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟

 

راضی بودم و توانستم نتیجه بگیرم

 

شما چگونه خدمات ما را دریافت نمودید؟

 

من از طریق همکارانم با موسسه نخبگان آشنا شدم و خدمات را از موسسه دریافت نمودم.

 

چه چیز باعث که به ما اعتماد کنید؟

 

تعاریفی که از نخبگان شنیدم.

 

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟

 

از منابع خوب استفاده کنند و با یه برنامه ریزی خوب شروه کنند.

 

 

 

سپاسگزارم از شما دوست عزیز

 حسن جانی آموزش بهداشت شهید بهشتی تهران

 

 - لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

حسن جانی

 

- نام واحد دانشگاهي قبولي خود را ذكر نماييد. 

آموزش بهداشت شهید بهشتی تهران

 

- آيا براي اولين بار است كه در آزمون کارشناسی ارشد شركت كرده ايد؟

بله

 

از چه زمانی مطالعه خود رابرای آزمون آغاز نمودید ؟

از زمانی که با نخبگان تماس گرفتم(شهریور ماه) انگیزه ای شد که مطالعه خود را شروع کنم

 

نحوه آشنايي شما با مؤسسه نخبگان چگونه بوده است؟

از طریق سایت آشنا شدم کار نخبگان را از لحاظ ساختاری مقایسه کردم نمونه جزوات و سوالات نخبگان را دیدم و اعتماد کردم

 

چند ساعت در روز مطالعه داشتید؟

6 الی 8 ساعت

 

 تاثیر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی در موفقیت شما چه بوده؟

تاثیر زیادی داشته مزیت برنامه ریزی نخبگان به این صورت بوده که یکسری چهارچوب نشان می داد برنامه زمان بندی و بودجه بندی  خوب نخبگان  مسیر مطالعه را نشان می داد و یک بازه زمانی را مشخص می کرد که با توجه به شاغل بودن  و تاهل ما کمک زیادی می کرد قبل از برنامه ریزی نخبگان  یه برنامه ریزی شخصی و سنتی  داشتم  که تصمیم گرفتم برنامه خودم را کنار بگذارم و طبق اصول برنامه ریزی مشاوره ای شروع  کنم.

 

نظرتان در خصوص آزمونهاي آزمايشي به ويژه آزمونهاي نخبگان بيان نماييد؟

بسیار عالی بود و شبیه سازی شده با سوالات کنکور بود

 

آيا از جزوات مؤسسه جهت مطالعه استفاده كرده ايد. ميزان كيفيت و تأثيرگذاري آنها چگونه بوده است؟

بله . از پکیج کامل نخبگان استفاده کردم خیلی خوب بود توضیح کامل داشت خلاصه دروس در جزوات ذکر شده بود و سوالات موجود در جزوات بسیار عالی بود چون وقت آزادی نداشتم به طور کامل از این جزوات استفاده کردم.

 

از سوالات  آزمون های مرحله ای نخبگان راضی بودید ؟

بله، سوالات بسیار مفهومی بود

 

با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی

 


 

نغمه خلیلی - ارشد آموزش بهداشت علوم پزشکی گیلان

 

 

 - لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

نغمه خلیلی

 

عامل موفقیت شما در کنکور آموزش بهداشت 93-92 ؟

تلاش زیاد

 

نظر شما درباره خدمات موسسه:

 جزوات موسسه بسیار کامل بود و آزمونهای آزمایشی موسسه خیلی خوب بود کاملا مشخص می کند که در چه حدی هستیم، سبک تست خواندن را کاملا  مشخص می کند به نظر من خوندن در کنار تست زدن فایده دارد  به تنهایی مفید نیست.

 

سخن آخر :

از تمام زحمات موسسه کمال تشکر را دارم.

 

گروه آموزشی نخبگان موفقیت شما را در تمام مراحل تحصیلی آرزومند است.

با تشکر 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد آموزش بهداشت کلیک نمایید

 

مصاحبه با سایر قبولی های نخبگان

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری داخلی جراحی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد مامایی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم بهداشتی تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد میکروبیولوژی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد نانوتکنولوژی

کلیدواژه ها:

ارشد آموزش بهداشت 1401

ارشد آموزش بهداشت 1400

ارشد آموزش بهداشت 99

ارشد آموزش بهداشت 98

ارشد آموزش بهداشت 97

ارشد آموزش بهداشت 96

ارشد آموزش بهداشت 95

ارشد آموزش بهداشت94
ارشد آموزش بهداشت 95
ارشد آموزش بهداشت 93
پاسخنامه ارشد آموزش بهداشت94-95
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
منابع ارشد آموزش بهداشت
سوالات ارشد آموزش بهداشت
منابع ارشد آموزش بهداشت 93
کارنامه ارشد اموزش بهداشت
منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
ارشد آموزش بهداشت 94
ارشد آموزش بهداشت
کارنامه نفرات برتر ارشد آموزش بهداشت
سوالات ارشد آموزش بهداشت 92
منابع ارشد اموزش بهداشت 92
نظرات ارشد اموزش بهداشت 92
منابع ارشد اموزش بهداشت 92-93
منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 93

 

مصاحبه با رتبه 12

آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1400

رشته مامایی

 

سلام وقتتون بخیر،  با عرض تبریک بسیار لطفا خودتون معرفی کنید؟

فاطمه حسن زاده

رشته و رتبه خودتونو بفرمایید؟

کاردانی به کارشناسی مامایی، رتبه ۱۲

بفرمایید کدوم دانشگاه قبول شدید؟

دانشگاه گیلان

نحوه آشنایی شما با نخبگان از چه طریق بود؟

من از طریق اینترنت جستجو کردم و اتفاقی نام مؤسسه را دیدم

از چه خدمات نخبگان استفاده کردید؟

پکیج جزوات طلایی راخریداری کردم.

کیفیت خدمات نخبگان چگونه بود و به چه میزان در قبولی شما نقش داشت؟

کیفیت خیلی خوب بود

چه توصیه ای برای داوطلبین امسال آزمون دارید؟

اگر برای آزمون جزوه ای که نکات مهم را دسته بندی کرده باشد میخواهید، باید بگم این جزوات خوب است.

 با تشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید

 

جهت مشاهده نمونه جزوات کاردانی به کارشناسی مامایی کلیک نمایید.

 

 

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038-09372223756    

013/42342543   لاهیجان

کلید واژه: منابع آزمون کاردانی به کارشناسی مامایی، جزوات کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه بیماری زنان کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه بارداری زایمان کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه داخلی جراحی کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه جنین کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه نوزادان کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه بهداشت کاردانی به کارشناسی مامایی، دانلود جزوه کاردانی به کارشناسی مامایی، آزمون کنکور کاردانی به کارشناسی مامایی، جزوات کاردانی به کارشناسی پزشکی، جزوات کارشناسی کاردانی به کارشناسی مامایی، منابع کارشناسی کاردانی به کارشناسی مامایی، کاردانی به کارشناسی پزشکی، آزمون کاردانی به کارشناسی مامایی، مشاوره کاردانی به کارشناسی مامایی، کاردانی به کارشناسی مامایی، جزوه فیزیولوژی مامایی، جزوه بیوشیمی مامایی، درس ادبیات، درس اندیشه، درس زبان

 

مصاحبه با رتبه 19

آزمون ارشد سال 1400

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

سلام وقتتون بخیر،  با عرض تبریک بسیار لطفا خودتون معرفی کنید؟

فرزانه واثقی

رشته و رتبه خودتونو بفرمایید؟

رتبه ۱۹(بدون سهمیه)، ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی

بفرمایید کدوم دانشگاه قبول شدید؟

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چند ساله که نخبگان رو می شناسید؟

کمتر از یکسال

نحوه آشنایی شما با نخبگان از چه طریق بود؟

از طریق سرچ در اینترنت برای آشنایی با موسسات آزمون ارشد

از چه خدمات نخبگان استفاده کردید؟

پکیج جزوات و مشاوره های اساتید محترم نخبگان

کیفیت خدمات نخبگان چگونه بود و به چه میزان در قبولی شما نقش داشت؟

جزوات جامع،کامل و بهمراه نمونه سوال و پاسخ تشریحی. با توجه به زمان کوتاهی که داشتم،جزوات جامع کمک بسیار زیادی به من کرد

چه توصیه ای برای داوطلبین امسال آزمون دارید؟

به داوطلبین کنور ارشد امسال توصیه میکنم حتی اگر تایم کوتاهی برای مطالعه دارند، حتما از مشاوره ها و جزوات موسسه نخبگان استفاده کنند

با تشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی کلیک نمایید.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

کلید واژه: آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، جزوات ارشد آزمون بهداشت و ایمنی مواد غذایی، آزمون ارشد ایمنی مواد غذایی، جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، جزوه شیمی مواد غذایی، جزوه اصول نگهداری مواد غذایی، جزوه کلیات بهداشت و ایمنی، جزوات آزمون ارشد بهداشت مواد غذایی، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت مواد غذایی، منابع آزمون بهداشت مواد غذایی، مشاوره رایگان، جزوات برتر آزمون ارشد، آزمون های مرحله ای ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

صفحه1 از40