اخبار مهم روز

سایر مطالب (551)

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1401-1400

 2

سوالات ارشد ارگونومی 1401-1400

3

سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(1) 1401-1400

4

سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1401-1400

5

سوالات ارشد مجموعه علوم تغذیه 1401-1400

6

سوالات ارشد مجموعه مامایی 1401-1400

7

سوالات ارشد آموزش بهداشت 1401-1400

8

سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401-1400

9

سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1401-1400

10

سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1401-1400

11

سوالات ارشد اقتصاد بهداشت 1401-1400

12

سوالات ارشد فیزیولوژی 1401-1400

13

سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1401-1400

14

سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1401-1400

15

سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1401-1400

16

سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی دو 1401-1400

17

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل 1401-1400

 

 دریافت مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

کلیدواژه:  سوالات ارشد آزمون وزارت بهداشت، آزمون ارشد بهداشت، ارشد 1400 بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، دانلود رایگان آزمون ارشد بهداشت، دانلود رایگان دفترچه سوال ارشد، ارشد 1400، آزمون ارشد 1400، دانلود سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی(1) 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تغذیه 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تشریحی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه مامایی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1400 ، دانلود رایگان سوالات ارشد ارگونومی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد آموزش بهداشت 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1400، دانلود رایگان مجموعه روان شناسی وزارت علوم 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1400، دانلود رایگان سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1400

یکشنبه, 09 خرداد 1400 00:00

نمونه جزوات دکترای ارگونومی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

ارگونومی
آمار زیستی
روش تحقیق
زبان
استعداد تحصیلی
 

 

پکیج دکترای ارگونومی شامل جزوات تمام دروس می باشد 

 

کلید واژه:منابع آزمون دکتری ارگونومی، دانلود رایگان جزوات دکتری ارگونومی، دانلود رایگان جزوه دکتری ارگونومی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی دکتری ارگونومی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی دکتری ارگونومی

 

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

بارداری زایمان
بهداشت باروری
استعداد تحصیلی
زبان

 

پکیج آموزشی دکتری مجموعه بهداشت باروری بجز درس بهداشت، شامل تمام جزوات می باشد

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون دکتری مامایی، جزوات دکتری مامایی، دانلود سوالات دکتری مامایی، دانلود جزوه دکتری مامایی، دانلود جزوه بارداری زایمان دکتری مامایی، دانلود جزوه مامایی، آزمون کنکور دکتری مامایی، جزوات گروه پزشکی، جزوات دکتری مامایی، منابع دکتری مامایی، جزوه استعداد تحصیلی

جمعه, 07 خرداد 1400 00:00

نمونه جزوات دکترای سالمند شناسی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

روش تحقیق
روانشناسی
جامعه شناسی
 آمار زیستی
استعداد تحصیلی
زبان

 

پکیج دکترای سلامت سالمندی بجز جامعه شناسی شامل جزوات تمام دروس می باشد 

 

کلید واژه:منابع آزمون دکتری سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات دکتری سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه دکتری سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی دکتری سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی دکتری سلامت سالمندی

 

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

زیست سلولی و مولکولی
حشره شناسی پزشکی
استعداد تحصیلی
زبان 

 

پکیج آموزشی دکترای حشره شناسی پزشکی بجز درس حشره شناسی شامل تمام جزوات می باشد.

 

کلید واژه: دکتری حشره شناسی، جزوات دکتری حشره شناسی، جزوه سلولی، جزوه مولکولی، جزوه استعداد، جزوه زبان

یکشنبه, 09 خرداد 1400 00:00

نمونه جزوات دکتری آمار زیستی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

استنباط آماری، تحلیل بقا و کارآزمایی بالینی
آمار زیستی
استعداد تحصیلی
زبان

 

 پکیج دکتری آمار زیستی بجز درس استنباط آماری، شامل جزوات دروس: آمار زیستی، استعداد تحصیلی و زبان می باشد.

 

کلید واژه: جزوات دکتری آمار زیستی، منابع آزمون دکتری آمار زیستی، جزوه آمار زیستی، جزوه استعداد تحصیلی، جزوه زبان

 

 

 

 

 

سوالات رایج آزمون ارشد هماتولوژی:

1-درصدهای قبولی ارشد هماتولوژی؟

2-اسامی قبول شدگان ارشد هماتولوژی؟

3-مصاحبه قبولی های ارشد هماتولوژی؟

4-برای ارشد هماتولوژی چی بخونم؟

5-ظرفیت پذیرش ارشد هماتولوژی؟

6-دانشگاههای ارشد هماتولوژی؟

7-موقعیت شغلی ارشد هماتولوژی؟

8-ارشد هماتولوژی دانشگاه آزاد؟

 

 

 

 

 

 

 دریافت مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

کلیدواژه:  سوالات ارشد آزمون وزارت بهداشت، آزمون ارشد بهداشت، ارشد 99 بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، دانلود رایگان آزمون ارشد بهداشت، دانلود رایگان دفترچه سوال ارشد، ارشد 99، آزمون ارشد 99، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تغذیه 99، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه مامایی 99، دانلود رایگان سوالات ارشد اتاق عمل 99، دانلود رایگان پاسخ زبان 99، دانلود رایگان سوالات ارشد اپیدمیولوژی 99، دانلود رایگان سوالات ارشد سلامت سالمندی 99، دانلود رایگان سوالات 99، دانلود رایگان سوالات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی 99، دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی 99، دانلود رایگان سوالات ارشد صنایع غذایی 99

یکشنبه, 18 آبان 1399 00:00

نمونه جزوات ارشد اپیدمیولوژی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

اصطلاحات پزشکی
آمار زیستی
بهداشت عمومی
اپیدمیولوژی بیماریها
مبانی اپیدمیولوژی
زبان 


جهت خرید اینترنتی بسته آموزشی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی کلیک نمایید

 

کلید واژه:منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه بهداشت عمومی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه مبانی اپیدمیولوژی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه اپیدمیولوژی بیماریها ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه بهداشت ارشد اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه ارشد اپیدمیولوژی، مشاوره آزمون ارشد اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
منابع ارشد اپیدمیولوژی
رشته ارشد اپیدمیولوژی
سوالات ارشد اپیدمیولوژی
منابع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
کلید سوالات ارشد اپیدمیولوژی
ارشد اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
منابع ارشد اپیدمیولوژی
رشته ارشد اپیدمیولوژی
سوالات ارشد اپیدمیولوژی
منابع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 
 
 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد اپیدمیولوژی:

1- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه آزاد؟

2- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بدون کنکور؟

3-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی؟

4- معرفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی؟

5- درصد های قبولی ارشد اپیدمیولوژی؟

6- دانشگاه های ارشد اپیدمیولوژی؟

7- ظرفیت پذیرش ارشد اپیدمیولوژی؟

 
 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود سوالات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اپیدمیولوژی بیماری ها ، دانلود جزوه ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه آمار ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه بهداشت ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه مبانی اپیدمیولوژی ارشد اپیدمیولوژی، آزمون کنکور ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد پزشکی، جزوات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، منابع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مشاوره ارشد اپیدمیولوژی

صفحه1 از40