با جزوات نخبگان قبولی تان را تضمین کنید

مجموعه علوم تغذیه

یادآوری: با توجه به تغییرات دفترچه سال 95-94  ارشد وزارت بهداشت، رشته های امتحانی مجموعه علوم تغذیه شامل موارد زیر می باشد.

 

خدمات آموزشی کارشناسی ارشد علوم تغذیه
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

 

پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد تغذیه 95-94

پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد تغذیه 96-95

پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد تغذیه 97-96

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت